Simon Thomas

SimonThomas_3_Large.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro ac ar frig rhestr y Canolbarth a'r Gorllewin

Hoffwch dudalen Facebook Simon Thomas Dilynwch Simon Thomas ar Twitter

Cafodd Simon Thomas ei ethol i’r Cynulliad am y tro cyntaf yn etholiad 2011 fel aelod rhanbarthol ar gyfer y Canolbarth a’r Gorllewin. Fe lwyddodd i sicrhau lle ar dop y rhestr ar gyfer etholiad fis Mai ac mae hefyd yn sefyll yn etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro.

Roedd yn Aelod Seneddol dros Geredigion rhwng 2000 a 2005.

Yn ystod ei gyfnod yn San Steffan fe lefarodd dros ei blaid ar yr amgylchedd, byd a materion gwledig, trafnidiaeth, datblygu rhyngwladol, ynni, diwylliant, y wasg a chwaraeon.

Roedd hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Ymchwilio Amgylcheddol gan ddod yn adnabyddus fel hyrwyddwr dros yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy.

Roedd yn rheolwr datblygu ar gyfer Technium yn Sir Benfro, cyn cael ei benodi i rôl uwch-gynghorydd i lywodraeth Cymru’n Un, gan roi cyngor i’r Dirprwy Brif Weinidog a Gweinidogion eraill Plaid Cymru.

Mae’r aelod o’r Pwyllgor Plant, Pobl ifanc ac Addysg, ac wedi eistedd ar y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol.
Mae wedi bod yn aelod o’r Cabinet Cysgodol ers 2014. Fe sy’n gyfrifol am y portffolio addysg, sgiliau a’r iaith Gymraeg. Fe sydd hefyd yn llefaru dros y Blaid ar wasanaethau cyhoeddus a llywodraeth leol.

Cafodd ei addysg gynnar yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Aberdâr cyn mynd ymlaen i Aberystwyth lle y gwnaeth hyfforddi’n wreiddiol fel llyfrgellydd.

Mae gan Simon ddau o blant. Mae’n mwynhau cerdded, darllen a threulio amser gyda’i deulu.

Helpwch ymgyrch Simon

Nôl i'r map etholaethau

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.