‘Ymrwymwch i aelodaeth o’r Farchnad Sengl’, mynna AS y Blaid

joni.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Fasnach Ryngwladol, Jonathan Edwards AS, wedi annog Llywodraethau’r DG a Chymru i ymrwymo i sicrhau aelodaeth Cymru o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau, unwaith i’r DG adael yr Undeb Ewropeaidd.

Tynnodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr sylw at warged masnach sylweddol Cymru o £5 biliwn y flwyddyn fel enghraifft o’r hyn fydd mewn perygl os bydd y DG yn llusgo Cymru allan o’r undeb economaidd, a galwodd ar y Llywodraeth Dorïaidd i anrhydeddu’r ymrwymiad yn eu maniffesto i aros yn y Farchnad Sengl.

Disgrifiodd Mr Edwards y cwestiwn sy’n wynebu gwleidyddion mewn grym fel cwestiwn ynghylch yr hyn sydd bwysicaf – mewnfudo ynteu’r economi. Dadleuodd fod yn rhaid rhoi’r economi flaenaf er mwyn amddiffyn y 200,000 o bobl ledled Cymru y mae eu swyddi yn dibynnu ar allforion Cymru i’r UE, a’r miloedd mwy sy’n dibynnu ar fasnach mewn gwledydd eraill.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Fasnach Ryngwladol, Jonathan Edwards AS:

“Mae pedwar mis bellach ers y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd, a does gan y Torïaid yn San Steffan na’r Blaid Lafur yn Llywodraeth Cymru ddim clem ynghylch eu safbwynt ar Brexit.

“Mae’r cwestiwn yn un syml: p’run sydd bwysicaf - yr economi neu fewnfudo? I mi, mae’r economi yn bwysicach o lawer, ac alla’i ddim deall pam yr ochrodd y Blaid Lafur gydag UKIP ar y mater hwn yn y Cynulliad, gan bleidleisio dros ‘Brexit caled’.

“Mae ein heconomi yn dibynnu ar ein hallforion. Yn wahanol i Loegr, mae gan Gymru warged masnach sylweddol, ac y mae rhyw 200,000 o swyddi ar hyd a lled Cymru – 14% o’r holl weithlu – yn dibynnu ar ein masnach gyda’r UE.

“Mae modd gweld yn syth effaith safbwynt Brexit Caled dwy brif blaid San Steffan yn y cwymp enbyd yng ngwerth y bunt. Mae’r cwymp o bron i 20% yn ganlyniad i’r marchnadoedd arian cyfred yn betio’n drwm yn erbyn hyder y dyfodol yn economi parth Sterling, sydd bellach yn swyddogol yn un o’r mathau o arian cyfred sy’n perfformio waethaf yn y byd – yn yr un maes â naira Nigeria, manat Azerbaijan a kwacha Malawi. Yr effaith uniongyrchol ar deuluoedd ar draws Cymru a’r DG yw bod costau byw yn codi i’r entrychion.

“Dim rhyfedd bod y Canghellor, un o’u unig Dorïaid sy’n deall yr oblygiadau, yng nghanol rhyfel cartref gyda’r gydweithwyr Brexitaidd. Ond mae’n rhaid iddo wneud ei waith, brwydro a chau’r drws ar ‘Brexit caled’.

“Bu Plaid Cymru yn gryf, yn gyson ac unedig ar barhad aelodaeth o’r Farchnad Sengl fel y ffurf lleiaf niweidiol o Brexit i Gymru. Mae’n hen bryd i bleidiau San Steffan wynebu ffeithiau a gweithredu. Dyw ailadrodd sloganau fod Brexit yn golygu Brexit ddim yn ddigon da.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.