Datganiad ar y bleidlais ar y Farchnad Sengl

ewrop.jpg

Fe wnaeth gwelliant aml-bleidiol i Araith y Frenhines i gadw'r Deyrnas Gyfunol yn y Farchnad Sengl a'r Undeb Tollau gael ei drechu ar y 29ain o Fehefin 2017 o 101 pleidlais i 322. 

Fe gefnogodd Plaid Cymru, y Blaid Werdd, yr SNP a rhai Aelodau Seneddol Llafur o'r meinciau cefn y gwelliant, ond cyfarwyddodd arweinwyr y Blaid Lafur eu Aelodau Seneddol nhw i ymatal, tra bod y Torïaid oll wedi gwrthwynebu’r gwelliant.

Fe bleidleisiodd yr 8 AS Ceidwadol Cymreig yn erbyn y gwelliant ac fe wnaeth 21 AS Llafur o Gymru ymatal. Dim ond saith Aelod Seneddol Llafur oedd yn fodlon gwrthwynebu Corbyn a Carwyn i bleidleisio gyda Plaid Cymru o blaid y gwelliant.

Mae rhyw 200,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar fasnach y wlad gyda’r Farchnad Sengl. Byddai cael ei llusgo allan o’r Farchnad Sengl gan Lywodraeth y DG yn peryglu’r swyddi hyn.

Petai’r holl ASau sy’n cynrychioli etholaethau yng Nghymru, ynghyd â phob AS Llafur, wedi pleidleisio gyda Phlaid Cymru dros y gwelliant, byddai Llywodraeth y DG wedi ei threchu.

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts wedi cyhuddo’r ASau Torïaidd a Llafur a fethodd â chefnogi’r gwelliant o ddewis eu plaid yn hytrach na’u gwlad.

Yn ei sylw wedi’r bleidlais, meddai Liz Saville Roberts:

“Yn wahanol i’r Deyrnas Gyfunol, mae Cymru yn allforiwr net o nwyddau, ac y mae rhyw 200,000 o swyddi ledled Cymru yn dibynnu ar ein masnach gyda’r Farchnad Sengl.

“Bydd gadael y Farchnad Sengl yn peryglu swyddi a chyflogau dinasyddion Cymru, ac o fethu â chefnogi’r gwelliant hwn, mae Aelodau Seneddol Llafur a Thorïaidd wedi dewis rhoi eu plaid cyn buddiannau eu gwlad.

“Roedd gennym gyfle i amddiffyn swyddi a chyflogau ein dinasyddion, a phetai’r Blaid Lafur a phob Aelod Seneddol o Gymru wedi pleidleisio gyda Phlaid Cymru dros y gwelliant hwn, buasem wedi trechu Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Yn hytrach, maent wedi rhoi rhwydd hynt i’r Toriaid unwaith eto, gan adael iddynt beryglu swyddi Cymreig a chyflogau Cymreig.

“Roedd gan ASau Llafur a Thorïaidd ddewis rhwng pleidleisio dros fuddiannau cenedlaethol Cymru neu ufuddhau i orchmynion Corbyn, Carwyn Jones a Theresa May. Mae’r sawl a ddewisodd roi eu plaid cyn eu cenedl wedi dangos yn union i ni pam fod arnom angen mwy o Aelodau Seneddol Plaid Cymru yn San Steffan fydd byth yn cael eu gorchymyn i bleidleisio yn erbyn buddiannau cenedlaethol Cymru.

“Pleidleisiodd pob Aelod Seneddol Plaid Cymru dros fuddiannau ein hetholwyr ac fe fyddwn yn parhau i wneud hynny, ar ein perthynas gydag Ewrop ac ar bob pwnc arall, bob cyfle a gawn, trwy gydol gweddill y Senedd hon.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.