Undeb Dollau a’r Farchnad Sengl yn “anghenraid economaidd” i Gymru

Hywel.jpg

Yn ymateb i’r datganiad y bydd gogledd Iwerddon yn aros yn yr Undeb Dollau a’r Farchnad Sengl, dywedodd llefarydd Brexit Plaid Cymru Hywel Williams:

“Os ydi gogledd Iwerddon yn aros o fewn Marchnad Sengl ac Undeb Dollau'r UE, mae’n anghenraid economaidd i Gymru gael yr un fargen.

“Byddai creu ffin galed rhwng Cymru ac Iwerddon yn rhoi pwysau dinistriol ar ffin allanol Cymru, gan greu trafferthion enbyd i borthladdoedd Cymru, gan gynnwys ail borthladd prysuraf y Deyrnas Gyfunol yng Nghaergybi.

“Byddai gadael y Farchnad Sengl a’r Undeb Dollau yn ergyd hyd at £5 biliwn i economi Cymru a theuluoedd, busnesau a ffermwyr fydd yn talu’r pris hwnnw wrth i gyflogau ddymchwel a chostau byw gynyddu.

“Ni all San Steffan ei chael hi'r ddwy ffordd - ffin agored yn Iwerddon a masnach di-ffrithiant gyda’r UE a gadael y Farchnad Sengl a’r Undeb Dollau. Mae hwn yn amser tyngedfennol i Theresa May. Mae angen iddi ddangos tipyn o arweiniad a gyrru’r eithafwyr Brexit o fewn ei phlaid drwy’r drws.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.