Dweud un peth o flaen y camerâu, a gwneud y gwrthwyneb yn hollol – dyna ffordd Llafur

PriceSmith.jpg

Mae Aelod Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price wedi tynnu sylw at “ragrith enbyd” ymgeisydd am arweinyddiaeth Llafur ynghylch honiadau y byddai’n dileu contractau dim oriau.

Dywedodd Adam Price fod Llafur wedi honni dro ar ôl tro eu bod yn erbyn contractau dim oriau yn gyhoeddus ond wedi methu a gweithredu i gefnogi eu dileu pan ddaw’n fater o gymryd camau. Dywedodd fod Plaid Cymru, ar bum gwahanol achlysur, wedi ceisio gwneud i ffwrdd â defnyddio contractau dim oriau mewn gwahanol sectorau yng Nghymru, a phob tro, methodd Llafur yng Nghymru a chefnogi gwelliannau Plaid Cymru.

Wrth siarad mewn cynhadledd i’r wasg heddiw, meddai’r ymgeisydd am arweinyddiaeth Llafur, Owen Smith:

“Mae [contractau dim oriau] yn ecsploetio yn eu hanfod. Mae’n arwydd o bopeth aeth o’i le gyda sicrwydd swyddi yn y wlad yma.
“A gadewch i mi fod yn glir, fe fyddaf i’n eu gwneud yn anghyfreithlon, nid dim ond contractau dim oriau sy’n ecsploetio – fe fyddaf yn cael gwared ohonynt.

“Mae arnom angen contractau isafswm arfau.

“Mae arnom angen gwarant a sicrwydd am faint o oriau sydd gennych a beth allwch chi ddisgwyl ennill o’r oriau hynny.

“Dyna’r ffordd Lafur."

Meddai Aelod Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price:

“Mae’r datganiad hwn yn drewi o ragrith o du Owen Smith a’r blaid Lafur.

“Bu Plaid Cymru yn ymgyrchu ers tro byd i ddileu’r defnydd o gontractau dim oriau sy’n ecsploetio. Maent yn anodd rhagweld eu canlyniadau, nid ydynt yn rhoi unrhyw warchodaeth swyddi na gwarant incwm i weithwyr, ac y mae’r telerau a’r amodau yn aml yn annheg.

“Dyna pam y ceisiodd Plaid Cymru wahardd contractau dim oriau mewn gwahanol sectorau ar bum achlysur gwahanol yn y Cynulliad, a phob tro, pleidleisiodd Llafur yn erbyn cynigion Plaid Cymru.

“Cymru yw’r unig le lle mae Llafur mewn llywodraeth – yr unig le lle mae gan y blaid y grym i wahardd contractau dim oriau – ac eto mae Llafur yn gyson wedi gwrthod â gweithredu.

“Mae’n ymddangos mai dweud un peth mewn cynadleddau i’r wasg a gwneud rhywbeth hollol wahanol yn y Cynulliad yw’r ffordd Lafur mewn gwirionedd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.