Cadw Cymru yn y Farchnad Sengl

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol yr wythnos hon wedi dweud ei bod hi eisiau 'Brexit Caled', gyda Chymru a'r DG y tu allan i'r farchnad sengl yn ogystal â'r Undeb Ewropeaidd.

Byddai gadael y farchnad sengl heb os yn cael effaith ddinistriol i weithwyr Cymreig a busnesau Cymreig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Nid oedd gadael y farchnad sengl ar y balot yn y refferendwm. Fe wnaeth pobl Cymru bleidleisio i adael yr UE, nid y farchnad sengl hefyd.

Dywedodd Theresa May yn ei haraith y byddai hi'n gwrando ar y gwledydd datganoledig. Beth am i ni yrru y neges gryfaf bosib, ein bod ni yng Nghymru eisiau gwarchod ein heconomi a'r 200,000 swyddi sy'n gysylltiedig â'r farchnad sengl.

453 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 361 o ymatebion

 • Wynn Davies
  signed 2019-02-27 11:32:18 +0000
 • Rhobat Jones
  signed 2018-10-15 23:09:07 +0100
 • Rhiannon Gregory
  signed 2018-03-14 11:24:19 +0000
 • Gordon Roberts
  signed 2018-03-09 12:35:35 +0000
 • Ellen ap Gwynn
  signed 2018-02-14 16:22:50 +0000
 • Robin Farrar
  signed 2018-02-13 17:09:32 +0000
 • Dafydd Griffiths
  signed 2018-02-13 13:45:11 +0000
 • Dafydd Jones
  signed 2018-02-12 16:18:33 +0000
 • Delyth Fletcher
  signed 2018-02-12 14:16:48 +0000
 • Ann Williams
  signed 2018-02-11 20:17:00 +0000
 • Gareth Owen
  signed 2018-02-11 17:42:04 +0000
 • John Ifor Huws
  signed 2018-02-11 15:48:30 +0000
 • Wiliam Owen
  signed 2018-02-11 15:16:53 +0000
 • Menna George
  signed 2018-02-11 09:54:56 +0000
 • Heddwyn Jones
  signed 2018-02-11 09:53:17 +0000
 • Dyfrig Berry
  posted about this on Facebook 2018-02-10 20:34:23 +0000
  Arwyddwch y ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl.
 • Dyfrig Berry
  signed via 2018-02-10 20:33:39 +0000
 • M Alwyn Watkins
  signed 2018-02-10 20:16:09 +0000
 • Gwyn Lewis
  signed via 2018-02-10 19:29:23 +0000
 • Awel Jones
  signed 2018-02-10 19:04:18 +0000
 • Llinos Dafs
  signed 2018-02-10 16:13:25 +0000
 • Illtyd Ap Dafydd
  signed 2018-02-10 13:03:59 +0000
 • Erddyn Davies
  signed 2018-02-10 11:55:08 +0000
 • Gillian Wyn
  signed 2018-02-10 11:38:49 +0000
 • Eifion Lloyd Jones
  signed 2018-02-10 10:10:07 +0000
 • Lynne Rees
  posted about this on Facebook 2018-02-10 09:54:12 +0000
  Arwyddwch y ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl. Sign the petition to keep Wales in the Single Market.
 • David Eifion Wynne
  signed via 2018-02-10 09:01:33 +0000
 • Eunice Williams
  signed 2018-02-10 08:57:15 +0000
 • John Gareth Owen
  signed 2018-02-10 08:24:13 +0000
 • Peter Gillard
  signed 2018-02-10 06:17:24 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.