Cadw Cymru yn y Farchnad Sengl

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol yr wythnos hon wedi dweud ei bod hi eisiau 'Brexit Caled', gyda Chymru a'r DG y tu allan i'r farchnad sengl yn ogystal â'r Undeb Ewropeaidd.

Byddai gadael y farchnad sengl heb os yn cael effaith ddinistriol i weithwyr Cymreig a busnesau Cymreig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Nid oedd gadael y farchnad sengl ar y balot yn y refferendwm. Fe wnaeth pobl Cymru bleidleisio i adael yr UE, nid y farchnad sengl hefyd.

Dywedodd Theresa May yn ei haraith y byddai hi'n gwrando ar y gwledydd datganoledig. Beth am i ni yrru y neges gryfaf bosib, ein bod ni yng Nghymru eisiau gwarchod ein heconomi a'r 200,000 swyddi sy'n gysylltiedig â'r farchnad sengl.

452 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 360 o ymatebion

 • Haf Llewelyn
  signed 2017-01-18 17:54:41 +0000
 • Marika Fusser
  signed 2017-01-18 17:48:41 +0000
 • Denley Owen
  signed 2017-01-18 17:48:26 +0000
 • R Elfyn Pritchard
  followed this page 2017-01-18 17:46:41 +0000
 • Carla Bartlett
  signed 2017-01-18 17:45:54 +0000
 • Hywel Glyn Lewis
  signed 2017-01-18 17:44:19 +0000
 • Carwyn Dafydd
  signed 2017-01-18 17:42:16 +0000
 • Christian Webb
  signed 2017-01-18 17:38:01 +0000
 • Ellen ap Gwynn
  signed 2017-01-18 17:37:50 +0000
 • H Llew Williams
  signed 2017-01-18 17:32:23 +0000
 • Alwyn Williams
  signed 2017-01-18 17:29:18 +0000
 • Jane Aaron
  signed 2017-01-18 17:27:35 +0000
 • Pete Arnold
  signed 2017-01-18 17:25:07 +0000
 • Theston Jones
  signed 2017-01-18 17:24:09 +0000
 • Helen Smith
  posted about this on Facebook 2017-01-18 17:13:38 +0000
  Arwyddwch i ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl.
 • Emyr Gruffydd
  signed 2017-01-18 17:13:30 +0000
 • Myrddin ap Dafydd
  signed 2017-01-18 17:13:04 +0000
 • gareth morris
  signed via 2017-01-18 17:07:05 +0000
 • Philip Meredith Williams
  signed 2017-01-18 17:05:36 +0000
 • Gruffudd Roberts
  signed 2017-01-18 17:05:24 +0000
 • Judith Mary Humphreys
  signed 2017-01-18 17:05:12 +0000
 • Allan Wynne Jones
  signed 2017-01-18 17:04:24 +0000
 • Siân Mair Williams
  signed 2017-01-18 17:03:29 +0000
 • Derwyn Williams
  signed 2017-01-18 17:02:10 +0000
 • Hywel Wyn Roberts
  signed 2017-01-18 17:01:13 +0000
 • Sian Williams
  posted about this on Facebook 2017-01-18 16:58:14 +0000
  Arwyddwch i ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl.
 • Sian Williams
  signed 2017-01-18 16:57:35 +0000
 • Wyn Bowen Harries
  signed 2017-01-18 16:53:51 +0000
 • Ceris Gruffudd
  signed 2017-01-18 16:48:55 +0000
 • Rhiannon Davies
  signed 2017-01-18 16:47:26 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd