Cadw Cymru yn y Farchnad Sengl

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol yr wythnos hon wedi dweud ei bod hi eisiau 'Brexit Caled', gyda Chymru a'r DG y tu allan i'r farchnad sengl yn ogystal â'r Undeb Ewropeaidd.

Byddai gadael y farchnad sengl heb os yn cael effaith ddinistriol i weithwyr Cymreig a busnesau Cymreig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Nid oedd gadael y farchnad sengl ar y balot yn y refferendwm. Fe wnaeth pobl Cymru bleidleisio i adael yr UE, nid y farchnad sengl hefyd.

Dywedodd Theresa May yn ei haraith y byddai hi'n gwrando ar y gwledydd datganoledig. Beth am i ni yrru y neges gryfaf bosib, ein bod ni yng Nghymru eisiau gwarchod ein heconomi a'r 200,000 swyddi sy'n gysylltiedig â'r farchnad sengl.

453 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 361 o ymatebion

 • David Hale
  signed 2017-01-18 16:20:24 +0000
 • Manon James
  signed 2017-01-18 16:19:50 +0000
 • Gareth Williams
  signed 2017-01-18 16:19:20 +0000
 • Alun Jones
  signed 2017-01-18 16:18:50 +0000
 • Geraint Jones
  signed 2017-01-18 16:18:49 +0000
 • Judith Griffith
  signed 2017-01-18 16:18:41 +0000
 • Trystan Evans
  signed 2017-01-18 16:17:28 +0000
 • Sion Rhys Wynne
  signed 2017-01-18 16:17:20 +0000
 • Rhun Emlyn
  signed 2017-01-18 16:15:26 +0000
 • Carys Henry
  signed 2017-01-18 16:15:09 +0000
 • Vivienne A Jenkins
  signed 2017-01-18 16:13:56 +0000
 • Anne Morris
  signed 2017-01-18 16:13:41 +0000
 • Carol Jones
  signed 2017-01-18 16:13:32 +0000
 • Iolo ap Gwynn
  signed 2017-01-18 16:12:35 +0000
 • Rhodri Evans
  signed via 2017-01-18 16:11:46 +0000
 • Olwen Thomas
  signed 2017-01-18 16:11:08 +0000
 • Bedwyr Fychan
  posted about this on Facebook 2017-01-18 16:10:26 +0000
  Arwyddwch i ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl.
 • Sian Edwards
  signed 2017-01-18 16:10:24 +0000
 • Bedwyr Fychan
  signed 2017-01-18 16:09:46 +0000
 • Nest Gwilym
  signed 2017-01-18 16:09:37 +0000
 • Jane Owen
  signed 2017-01-18 16:09:24 +0000
 • Peter Hughes Griffiths
  signed 2017-01-18 16:09:13 +0000
 • Aaron Davies
  signed 2017-01-18 16:09:12 +0000
 • Manon Roberts
  signed 2017-01-18 16:07:03 +0000
 • Siân Cwper
  signed 2017-01-18 16:05:36 +0000
 • Ifan Bebb
  signed 2017-01-18 16:03:39 +0000
 • Melangell Dolma
  signed 2017-01-18 16:03:19 +0000
 • Rhian Huws
  signed 2017-01-18 16:03:12 +0000
 • John Brian Williams
  signed 2017-01-18 16:02:39 +0000
 • Lois Roberts
  signed 2017-01-18 16:01:21 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd