Cadw Cymru yn y Farchnad Sengl

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol yr wythnos hon wedi dweud ei bod hi eisiau 'Brexit Caled', gyda Chymru a'r DG y tu allan i'r farchnad sengl yn ogystal â'r Undeb Ewropeaidd.

Byddai gadael y farchnad sengl heb os yn cael effaith ddinistriol i weithwyr Cymreig a busnesau Cymreig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Nid oedd gadael y farchnad sengl ar y balot yn y refferendwm. Fe wnaeth pobl Cymru bleidleisio i adael yr UE, nid y farchnad sengl hefyd.

Dywedodd Theresa May yn ei haraith y byddai hi'n gwrando ar y gwledydd datganoledig. Beth am i ni yrru y neges gryfaf bosib, ein bod ni yng Nghymru eisiau gwarchod ein heconomi a'r 200,000 swyddi sy'n gysylltiedig â'r farchnad sengl.

453 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 361 o ymatebion

 • Marianne Davies
  signed 2018-02-10 02:39:45 +0000
 • Gill Griffin
  signed 2018-02-10 01:01:04 +0000
 • Ann Brain
  signed 2018-02-09 23:52:37 +0000
 • Elin Tudur
  signed via 2018-02-09 23:43:08 +0000
 • Hywel Bowen
  signed 2018-02-09 23:25:36 +0000
 • Ifan Jones
  signed via 2018-02-09 22:02:58 +0000
 • Osian Roberts
  signed 2018-02-09 21:57:14 +0000
 • Brid Gwenllian Price
  posted about this on Facebook 2018-02-09 21:52:30 +0000
  Arwyddwch y ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl.
 • Sian Huws
  signed 2018-02-09 21:10:43 +0000
 • David Jones
  signed 2018-02-09 20:23:33 +0000
 • Owain Sion Gwent
  signed 2018-02-09 20:15:24 +0000
 • Gwilym Jenkins
  signed 2018-02-09 19:59:11 +0000
 • Eirian J Williams
  signed 2018-02-09 19:54:30 +0000
 • Betsan Caldwell
  posted about this on Facebook 2018-02-09 19:50:04 +0000
  Arwyddwch y ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl.
 • Marika Fusser
  signed 2018-02-09 19:49:46 +0000
 • Betsan Caldwell
  signed 2018-02-09 19:46:40 +0000
 • John Rowlands
  signed 2018-02-09 19:37:56 +0000
 • Eirwen Owen
  signed 2018-02-09 19:14:43 +0000
 • Gwyn Jones
  signed 2018-02-09 18:55:58 +0000
 • Alun Guile
  signed 2018-02-09 18:55:29 +0000
 • Martin Lloyd
  signed 2018-02-09 18:55:11 +0000
 • Margaret Pat Jones
  signed 2018-02-09 18:37:08 +0000
 • Alwenna Mair Evans
  signed 2018-02-09 18:33:39 +0000
 • Mirain Owen
  signed 2018-02-09 18:32:13 +0000
 • Graham Hall
  signed 2018-02-09 18:17:32 +0000
 • Anna Roberts
  signed 2018-02-09 18:11:36 +0000
 • Nest Efans
  signed 2018-02-09 18:08:58 +0000
 • Gareth Ioan
  posted about this on Facebook 2018-02-09 18:00:33 +0000
  Arwyddwch y ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl.
 • Gareth Ioan
  signed 2018-02-09 17:59:00 +0000
 • Gordon Alderson Jones
  signed 2018-02-09 17:58:23 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd