Cadw Cymru yn y Farchnad Sengl

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol yr wythnos hon wedi dweud ei bod hi eisiau 'Brexit Caled', gyda Chymru a'r DG y tu allan i'r farchnad sengl yn ogystal â'r Undeb Ewropeaidd.

Byddai gadael y farchnad sengl heb os yn cael effaith ddinistriol i weithwyr Cymreig a busnesau Cymreig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Nid oedd gadael y farchnad sengl ar y balot yn y refferendwm. Fe wnaeth pobl Cymru bleidleisio i adael yr UE, nid y farchnad sengl hefyd.

Dywedodd Theresa May yn ei haraith y byddai hi'n gwrando ar y gwledydd datganoledig. Beth am i ni yrru y neges gryfaf bosib, ein bod ni yng Nghymru eisiau gwarchod ein heconomi a'r 200,000 swyddi sy'n gysylltiedig â'r farchnad sengl.

453 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 361 o ymatebion

 • Beryl Lewis
  signed 2017-01-20 11:10:59 +0000
 • Berwyn P Jones
  signed 2017-01-20 09:30:08 +0000
 • Timothy James Walker
  signed 2017-01-20 09:25:05 +0000
 • Jonathan Simcock
  signed 2017-01-20 08:57:51 +0000
 • Rhiannon Davies
  signed via 2017-01-19 22:25:28 +0000
 • Eifion ap Llwyd Dafydd
  signed 2017-01-19 22:11:06 +0000
 • Gareth Owen
  signed 2017-01-19 22:01:58 +0000
 • Glyb Roberts
  signed 2017-01-19 21:56:15 +0000
 • Phillip Salter
  signed 2017-01-19 21:19:45 +0000
 • Sion Meredith
  signed 2017-01-19 20:17:21 +0000
 • Berno Brosschot
  signed 2017-01-19 19:28:15 +0000
 • Dafydd Tanner
  signed 2017-01-19 19:14:55 +0000
 • Ifan Prys
  signed 2017-01-19 17:58:29 +0000
 • Dorothi McCormick
  signed 2017-01-19 17:31:45 +0000
 • Caryl Hughes
  signed 2017-01-19 17:19:22 +0000
 • Siôn Jobbins
  signed 2017-01-19 17:18:30 +0000
 • Mair Eluned Rowlands
  signed 2017-01-19 17:13:45 +0000
 • Annwen Daniels
  signed 2017-01-19 16:53:32 +0000
 • Catrin Wyn Mara
  signed 2017-01-19 16:12:02 +0000
 • Alaw Hughes
  signed 2017-01-19 15:13:34 +0000
 • Dee McCarney
  signed 2017-01-19 15:09:41 +0000
 • Marion Strachan
  signed 2017-01-19 15:04:15 +0000
 • Philip Blake
  signed via 2017-01-19 14:40:58 +0000
 • Huw Gruffydd
  signed 2017-01-19 13:52:54 +0000
 • Llywela Edwards
  signed via 2017-01-19 12:41:03 +0000
 • Elwyn Malethan
  signed 2017-01-19 12:23:56 +0000
 • Ceri Rhiannon
  signed 2017-01-19 12:17:26 +0000
 • Gwynfryn Evans
  signed 2017-01-19 12:17:19 +0000
 • Gerwyn James
  signed 2017-01-19 11:34:26 +0000
 • Aaron Hughes
  signed 2017-01-19 11:06:44 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd