Cadw Cymru yn y Farchnad Sengl

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol yr wythnos hon wedi dweud ei bod hi eisiau 'Brexit Caled', gyda Chymru a'r DG y tu allan i'r farchnad sengl yn ogystal â'r Undeb Ewropeaidd.

Byddai gadael y farchnad sengl heb os yn cael effaith ddinistriol i weithwyr Cymreig a busnesau Cymreig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Nid oedd gadael y farchnad sengl ar y balot yn y refferendwm. Fe wnaeth pobl Cymru bleidleisio i adael yr UE, nid y farchnad sengl hefyd.

Dywedodd Theresa May yn ei haraith y byddai hi'n gwrando ar y gwledydd datganoledig. Beth am i ni yrru y neges gryfaf bosib, ein bod ni yng Nghymru eisiau gwarchod ein heconomi a'r 200,000 swyddi sy'n gysylltiedig â'r farchnad sengl.

452 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 360 o ymatebion

 • Aled Williams
  signed 2017-01-18 22:59:29 +0000
 • Meinir Rowlands
  posted about this on Facebook 2017-01-18 22:58:22 +0000
  Arwyddwch i ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl.
 • Dewi Jones
  signed 2017-01-18 22:53:08 +0000
 • Magwen Pughe
  signed 2017-01-18 22:50:17 +0000
 • Tegwrn Parri
  signed 2017-01-18 22:31:04 +0000
 • Heledd Tomos
  signed 2017-01-18 22:10:22 +0000
 • Shon Lewis
  followed this page 2017-01-18 22:07:15 +0000
 • Shon Lewis
  signed via 2017-01-18 22:05:49 +0000
 • Nia Thomad
  signed via 2017-01-18 22:05:32 +0000
 • Menna Williams
  signed 2017-01-18 22:04:26 +0000
 • Gareth H Williams
  signed 2017-01-18 22:03:01 +0000
 • Gruffydd Williams
  signed 2017-01-18 21:55:35 +0000
 • Mared Lewis Roberts
  signed 2017-01-18 21:54:40 +0000
 • Eluned Haf
  signed 2017-01-18 21:50:58 +0000
 • Richard Vale
  signed 2017-01-18 21:48:56 +0000
 • Edward Walter Reid
  signed 2017-01-18 21:37:52 +0000
 • Simon Chandler
  signed 2017-01-18 21:09:30 +0000
 • Dafydd Meurig
  signed 2017-01-18 21:05:38 +0000
 • Meleri Hughes
  signed via 2017-01-18 21:03:21 +0000
 • Arwel Elias
  signed via 2017-01-18 21:01:57 +0000
 • Chris Coles
  signed via 2017-01-18 20:57:21 +0000
 • Lowri Perez
  signed 2017-01-18 20:56:59 +0000
 • Selwyn Williams
  signed 2017-01-18 20:54:44 +0000
 • Bethan Evans
  signed 2017-01-18 20:52:06 +0000
 • Dafydd Roberts
  signed 2017-01-18 20:48:44 +0000
 • Meinir Edwards
  signed via 2017-01-18 20:48:38 +0000
 • Hawys Tuff
  posted about this on Facebook 2017-01-18 20:45:50 +0000
  Arwyddwch i ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl.
 • Peter Leslie Fenner
  signed 2017-01-18 20:41:02 +0000
 • Christopher Rees
  signed 2017-01-18 20:38:20 +0000
 • Clive Williams
  signed 2017-01-18 20:31:53 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd