Cadw Cymru yn y Farchnad Sengl

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol yr wythnos hon wedi dweud ei bod hi eisiau 'Brexit Caled', gyda Chymru a'r DG y tu allan i'r farchnad sengl yn ogystal â'r Undeb Ewropeaidd.

Byddai gadael y farchnad sengl heb os yn cael effaith ddinistriol i weithwyr Cymreig a busnesau Cymreig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Nid oedd gadael y farchnad sengl ar y balot yn y refferendwm. Fe wnaeth pobl Cymru bleidleisio i adael yr UE, nid y farchnad sengl hefyd.

Dywedodd Theresa May yn ei haraith y byddai hi'n gwrando ar y gwledydd datganoledig. Beth am i ni yrru y neges gryfaf bosib, ein bod ni yng Nghymru eisiau gwarchod ein heconomi a'r 200,000 swyddi sy'n gysylltiedig â'r farchnad sengl.

453 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 361 o ymatebion

 • Clive Williams
  signed 2017-01-18 20:31:53 +0000
 • Pat Taylor
  signed 2017-01-18 20:31:33 +0000
 • Elwyn Jones
  signed 2017-01-18 20:31:07 +0000
 • Helen Owen
  signed via 2017-01-18 20:28:30 +0000
 • Hawdd Cwyno
  @HawddCwyno tweeted link to this page. 2017-01-18 20:16:50 +0000
  Arwyddwch i ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl. http://www2.plaid.cymru/smpetition?recruiter_id=51190
 • Brian Thomas
  signed 2017-01-18 20:15:54 +0000
 • Iwan Williams
  signed 2017-01-18 20:10:37 +0000
 • Sioned Treharne
  signed via 2017-01-18 20:08:39 +0000
 • J Nicholas Jacobs
  signed 2017-01-18 19:59:28 +0000
 • Kelvin Edwards
  signed 2017-01-18 19:58:55 +0000
 • Lleucu Myrddin
  signed 2017-01-18 19:50:34 +0000
 • Iwan Prys Reynolds
  signed 2017-01-18 19:47:58 +0000
 • Dafydd Jones
  signed 2017-01-18 19:46:14 +0000
 • David Bullock
  @CwmniDB tweeted link to this page. 2017-01-18 19:43:04 +0000
  Llofnodddwch i ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl. http://www2.plaid.cymru/smpetition?recruiter_id=51122
 • David Bullock
  signed 2017-01-18 19:42:43 +0000
 • Philip Thomas
  signed 2017-01-18 19:40:44 +0000
 • Dafydd Gwilym Lloyd
  signed 2017-01-18 19:40:03 +0000
 • Eirian Hawen Roberts
  signed 2017-01-18 19:35:14 +0000
 • Lowri Ifan Mitchell
  signed via 2017-01-18 19:26:29 +0000
 • Huw Jones
  signed 2017-01-18 19:26:19 +0000
 • Iwan Davies Evans
  signed 2017-01-18 19:23:30 +0000
 • Eflyn Carol Williams
  signed 2017-01-18 19:15:01 +0000
 • Rhys Llwyd
  signed 2017-01-18 19:09:41 +0000
 • Ioan Gruffydd
  signed 2017-01-18 19:08:16 +0000
 • Llio Meirion
  signed via 2017-01-18 19:05:33 +0000
 • Iestyn Lloyd
  signed 2017-01-18 19:04:31 +0000
 • Siân Eleri Roberts
  posted about this on Facebook 2017-01-18 19:03:47 +0000
  Arwyddwch i ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl.
 • Siân Eleri Roberts
  @siantirdu tweeted link to this page. 2017-01-18 19:03:45 +0000
  Arwyddwch i ddeiseb i gadw Cymru yn y Farchnad Sengl. http://www2.plaid.cymru/smpetition?recruiter_id=15864
 • Sian Eleri Roberts
  signed 2017-01-18 19:02:58 +0000
 • Elgan Davies-Jones
  signed 2017-01-18 18:53:44 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd