Cynhadledd Wanwyn - Spring Conference

Ydych chi'n cynrychioli mudiad ac eisiau pecyn cyfleoedd? Cysylltwch a samparry@plaid.cymru

Os ydych yn aelod o'r wasg sydd yn bwriadu mynychu'r Gynhadledd, cysylltwch a rhydianfitter@plaid.cymru


Do you represent an organisation and want an opportunities pack? If so, please contact samparry@plaid.cymru

If you're a member of the press and intend on coming to our Conference, please contact rhydianfitter@plaid.cymru

PRYD
March 20, 2020 at 9am - March 21, 2020
BLE
Pafiliwn Llangollen
Pafiliwn Llangollen Pavilion
Llangollen LL20 8SW
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
1 RSVP
Robert Price

A fyddwch yn dod?


Dangos 1 ymateb

  • Robert Price
    rsvped 2020-01-14 09:24:53 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.