Plaid Cymru yn rhoi rhybudd llym i San Steffan yn nadl Dydd Gŵyl Dewi

00100dPORTRAIT_00100_BURST20190114131120061_COVER.jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, yn rhoi rhybudd llym i San Steffan mewn dadl Dydd Gŵyl Dewi, sydd i fod i ddigwydd heddiw yn Nhŷ’r Cyffredin.

Fe ddywed Ms Saville Roberts fod y llanast yn San Steffan yn dystiolaeth fod ‘Prydain yn torri’. Mae’r wladwriaeth Brydeinig wedi dweud dro ar ôl tro nad yw’n tybio fod gwerth i Gymru, fe ddywed arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, gan ddyfynnu cyfres o brosiectau seilwaith a ganslwyd.

Sicrhawyd y ddadl fel rhan o grŵp trawsbleidiol o ASau Cymru a gyflwynodd yr achos i Bwyllgor Busnes y Meinciau Cefn.   

Yn ei sylw, dywedodd Liz Saville Roberts AS:

“Ddydd Gŵyl Dewi eleni rydym wythnosau yn unig  i ffwrdd o gyrraedd penderfyniadau fydd yn diffinio’r oes a wneir yn San Steffan, am ddyfodol pedair cenedl y DU. Er fy mod yn parchu cyngor Dewi Sant i wneud y pethau bychain, nawr yw’r amser i wynebu materion mwyaf ein hoes.

“Y tu allan i swigen San Steffan, fodd bynnag, mae pobl yn sôn am y Senedd mewn ffordd wahanol. Maent yn gweld, wedi ei ddatgelu’n amlwg, ei anallu i weithredu er eu lles. Mae’n teimlo fel petaem yn gwylio Prydain yn torri.

“Rhywbeth ar yr ymylon yw Cymru i San Steffan. Mae ein map yn frith o brosiectau seilwaith a ganslwyd ac addewidion toredig y Llywodraeth hon yn San Steffan. O drydaneiddio rheilffyrdd i forlynnoedd lanw, mae’r wladwriaeth Brydeinig wedi dangos dro ar ôl tro nad yw’n tybio fod gwerth i ni.

“Ar Ddydd Gŵyl Dewi yr ydym yn dathlu ein cenedl, ei diwylliant a’i phobl. Byddwn yn clywed fod San Steffan yn parhau i gydnabod cyfraniad Cymru i’r Deyrnas Gyfunol; fodd bynnag, allwn ni ddim gwadu fod cyfraniad San Steffan i Gymru yn ddiffygiol i’r eithaf.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.