Aros yn Ewrop am ddylanwad i wrthod cytundebau masnach gwael

jill_evans_amazon_huni_kuin.JPG

ASE yn cyfarfod pobl frodorol a effeithiwyd gan dân yn yr Amazon

Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi cadarnhau y bydd yn parhau i ymgyrchu yn erbyn cytundeb masnach UE-Mercosur yn dilyn cyfarfod ym Mrwsel gyda chynrychiolwyr pobl frodorol a effeithiwyd gan danau yn yr Amazon.

Dywedodd Jill Evans mai dim ond trwy aros yn yr UE y gallai Gymru obeithio ddylanwadu ar gytundebau masnach mawr a chael llais cryf ar lwyfan y byd.

Byddai angen cymeradwyaeth Senedd Ewrop er mwyn i gytundeb masnach UE-Mercosur ddod i rym.

Cafwyd cytundeb ym mis Mehefin rhwng yr UE a gwledydd Mercosur, sef Brasil, Ariannin, Paraguay a Uruguay.

Mae tanau enfawr yn ardal yr Amazon ym Mrasil wedi bod yn dinistrio coedwigod sydd yn gartef i bobl frodorol gan danseilio gallu'r ddaear i daclo newid hinsawdd. Weithiau disgrifir yr Amazon fel 'ysgyfaint y blaned' gymaint y mae'n gyfrifol am amsugno carbon deuocsid a chynhyrchu ocsigen.

Dywedodd Jill Evans ASE:

"Am gyhyd ag y bydd gennym lais yn Ewrop, mae gennym y ddylanwad i stopio cytundebau masnach gwael megis cytundeb UE – Mercosur.

"Bydd yn hynod niweidiol i bobl frodorol yr Amazon, gan arwain at ddatgoedwigo pellach ar adeg pan ddylem fod yn gweithio hyd yn oed yn galetach i ymladd newid hinsawdd.

"Clywsom gan gynrychiolwyr pobloedd brodorol yr Amazon. Soniasant am sgil effeithiau erchyll datgoedwigo sy'n peri iddynt golli mwy a mwy o'u tir. Mae pump allan o'r saith hectar a brynwyd gan y gymuned hon wedi ei ddinistrio. Fel y dywedasant, mae'r goedwig yn golygu bywyd iddynt a gobaith i'w plant.

"Dim ond trwy aros yn Ewrop y gallwn ni wrthwynebu cytundebau masnach drwg fel hwn. Pan fydd gofyn i Senedd Ewrop gymeradwyo'r cytundeb hwn, byddaf yn pleidleisio yn erbyn. Trwy aros yn Ewrop gallwn wneud gymaint mwy i daclo'r argyfwng hinsawdd a stopio datgoedwigo. Os byddwn yn gadael, byddwn yn colli ein llais a'n dylanwad. Mae mor syml â hynny."

Cyfarfu Jill Evans â Mapu Huni Kuin a Bismani Huni Kuin yn Senedd Ewrop mewn cyfarfod a drefnwyd gan yr ASE o Awstria, Monika Vana. Maent yn rhan o'r bobl frodorol Hani Kuin sydd wedi eu heffeithio yn uniongyrchol gan danau gwyllt yn yr Amazon. Llosgwyd eu pentref yn nhalaith Acre ym Mrasil pythefnos yn ôl.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Rhyngwladol Delyth Jewell AC yn gynharach fis yma mai aros yn yr UE yw'r ffordd orau o sicrhau feto dros y cytundeb masnach niweidiol.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.