Steffan Lewis AC: Her i’r Bil Parhad yn frad gan y Ceidwadwyr

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Beirniadodd Steffan Lewis AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros faterion allanol, Lywodraeth y DG  Government am benderfynu herio’r Gyfraith a Dderbyniwyd o Fesur Undeb Ewropeaidd (Cymru) yn y Goruchaf Lys. Mae’r bil, a gynigwyd yn wreiddiol gan Steffan Lewis, yn ymgorffori rheoliadau'r UE ar faterion datganoledig i gyfraith Cymru, gan amddiffyn y setliad datganoli presennol.

Meddai Steffan Lewis AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros faterion allanol:

“Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi deddfu i amddiffyn ein pwerau democrataidd rhag cael eu cipio gan y Llywodraeth yn San Steffan. Mae’n dangos y dirmyg sydd gan y Ceidwadwyr dros ddymuniadau democrataidd pobl Cymru wrth ddewis herio’r Bil yn y Goruchaf Lys, yn hytrach na parhau i drafod a dod i gytundeb sy’n gweithio i bawb.

Mae’n dangos, pan ddaw yr awr, na fydd y Ceidwadwyr yn sefyll dros Gymru. Fe bleidleisiodd y Ceidwadwyr Cymreig o blaid fy nghynnig yn galw am Fesur Parhad yn y Cynulliad Cenedlaethol yn wreiddiol, ond pan roedd Cymru eu hangen nhw i herio eu penaethiaid yn San Steffan, roedden nhw’n fwy na hapus i ildio yn hytrach na ymuno a’r frwydr i achub setliad datganoli Cymru.

Mae'r gefnogaeth eang ar gyfer y Bil Parhad yn y Cynulliad Cenedlaethol yn profi bod amddiffyn democratiaeth Gymreig rhag gael ei gipio gan y Torïaid yn fater sy’n croesi ffiniau pleidiol. P'un a wnaethoch chi bleidleisio i adael neu aros, ni bleidleisiodd neb i dynnu grym i ffwrdd o’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru – grym a bleidleiswyd drostyn gan bobl Cymru mewn dau refferendwm. Y Bil Parhad yw cyfle Cymru i wrthsefyll cipio grym gan San Steffan. Mae'r Ceidwadwyr wedi dangos heddiw na ellir ymddiried ynddynt i sefyll dros Gymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.