Stopiwch Carchar Port Talbot: Llythyrau i ASau ac ACau

Mae llywodraethau Prydain a Chymru yn gweithio gyda’i gilydd i wneud Cymru yn un o’r unig wledydd yn y byd sy’n mewnforio carcharorion. Does dim creoso a dim angen adeiladu arch-garchar arall yng Nghymru – y tro hyn ym Mhort Talbot. Cliciwch yma i arwyddo'r ddeiseb yn erbyn y ddeiseb os nad ydych wedi gwneud hynny'n barod.

Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno datganiadau unionfath yn y Cynulliad a San Steffan. Yn San Steffan gelwir y rhain yn Gynnig Bore Cynnar (EDM) ac yn y Cynulliad gelwir nhw yn ddatganiadau o Farn. Mae ACau ac ASau yn gallu arwyddo’r datganiadau hyn er mwyn dangos eu bod yn erbyn gorfodi’r carchar ar Bort Talbot.

Gan ddefnyddio'r templadau islaw gallwch yrru ebost neu lythyr ar eich Aelod Seneddol a'ch Aelod Cynulliad yn galw arnynt i ddangos eu cefnogaeth i'n datganiadau i atal y carchar.

Er mwyn darganfod pwy yw eich AC ac AS cliciwch yma.

Llythyr i Aelod Seneddol

Annwyl AS,

Stopiwch Uwch Garchar Arfaethedig Port Talbot: Arwyddwch EDM 338

Yn gynharach eleni, fe agorodd Llywodraeth Prydain garchar mwyaf Ewrop yng ngogledd Cymru. Nawr, mae Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru yn gweithio ar y cyd i orfodi uwch garchar arall ar Gymru sydd ddim ei hangen na’i heisiau – y tro yma ym Mhort Talbot.

Os ydy’r cynlluniau yn cael eu gwireddu, fydd gan Gymru bron 2,400 cell yn ormod, fydd yn cael eu defnyddio i leihau’r baich ar garchardai Lloegr.

Fel fy Aelod Seneddol, hoffwn i chi ddweud wrth Lywodraeth Prydain i roi’r gorau i’w cynlluniau i adeiladu’r carchar yma. Does dim angen y carchar arnom a does dim bwriad gennym i’w dderbyn o dan orfodaeth.

Gallwch wneud hyn drwy arwyddo EDM 338, yn enw Liz Saville Roberts AS. Mae’r datganiad yma’n codi pryderon pobl Cymru a’r gymuned lleol ym Mhort Talbot ac yn galw ar Lywodraeth Prydain i roi’r gorau i’w cynlluniau i adeiladu uwch garchar newydd yng Nghymru.

Gallwch hefyd drydar eich cefnogaeth trwy ddefnyddio’r hashnod: #StopNPTPrison.

Gallwn ni ddim parhau i adael i Lywodraeth Prydain ddiystyru pryderon ein cymunedau.

Yn gywir,

Llythyr i Aelod Cynulliad

Annwyl AC,

Stopiwch Uwch Garchar Arfaethedig Port Talbot: Arwyddwch Ddatganiad Barn 0059

Yn gynharach eleni, fe agorodd Llywodraeth Prydain garchar mwyaf Ewrop yng ngogledd Cymru. Nawr, mae Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru yn gweithio ar y cyd i orfodi uwch garchar arall ar Gymru sydd ddim ei hangen na’i heisiau – y tro yma ym Mhort Talbot.

Os ydy’r cynlluniau yn cael eu gwireddu, fydd gan Gymru bron 2,400 cell yn ormod, bydd yn cael eu defnyddio i leihau’r baich ar garchardai Lloegr.

Fel fy Aelod Cynulliad, hoffwn i chi ddweud wrth Lywodraeth Cymru i roi’r gorau i’w cynlluniau i adeiladu’r carchar yma. Does dim angen y carchar arnom a does dim bwriad gennym i’w dderbyn o dan orfodaeth.

Gallwch wneud hyn drwy arwyddo Datganiad Barn 0059 yn enw Bethan Jenkins AC. Mae’r datganiad yma’n codi pryderon pobl Cymru a’r gymuned lleol ym Mhort Talbot ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi’r gorau i’w cynlluniau i adeiladu uwch garchar newydd yng Nghymru.

Gallwch hefyd drydar eich cefnogaeth trwy ddefnyddio’r hashnod: #StopNPTPrison.

Gallwn ni ddim parhau i adael i Lywodraeth Cymru ddiystyru pryderon ein cymunedau o dan orchymyn San Steffan.

Yn gywir,

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.