Mae dwy flynedd o chwarae gemau yn golygu bod yn rhaid i ni stopio’r cloc ar Brexit

37785799926_4a5d8b74d7_k.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS, wedi dweud bod yn rhaid cymryd Dim Bargen oddi ar y bwrdd trwy ymestyn Erthygl 50 neu os bydd angen ei diddymu.  

Ar ddechrau’r wythnos, canslodd y Prif Weinidog bleidlais yn y Senedd ar ei bargen am ei bod yn ofni colli’n drwm. Addawodd Mrs May ddychwelyd gyda ‘bargen’ wedi ei gwella yn dilyn trafodaethau pellach gydag Ewrop. Nos Iau, yn dilyn cyfarfod o benaethiaid llywodraethau Ewrop, cadarnhawyd, fodd bynnag, na fyddid yn cynnal trafodaethau pellach ac mai’r cytundeb gwreiddiol fyddai’n aros. 

Gorfodir y Prif Weinidog yn awr i ddod â’r cytundeb, heb ei newid, yn ôl i Dŷ’r Cyffredin lle mae disgwyl iddi golli pleidlais arno.

Mae Hywel Williams o Blaid Cymru wedi rhybuddio, os na fydd y Prif Weinidog yn newid ie thrywydd, ein bod mewn perygl o “Ddim Bargen fel diofyn” a fyddai’n “drychinebus i swyddi a chyflogau yng Nghymru”. 

Mae’r blaid Llafur hefyd wedi gwrthod cynnig unrhyw ddewis amgen dichonadwy, gan honni yn rhyfeddol y buasent hwy yn gallu ail-drafod gwell bargen yn dilyn Etholiad Cyffredinol. Ni fyddai’r terfyn amser o Fawrth 29 2019, fodd bynnag, yn caniatáu digon o amser i gynnal etholiad ac ail-drafod. Oherwydd bod Llafur a’r Ceidwadwy wedi bod yn chwarae gemau, mae’r terfyn amser o Ddim Bargen yn nesáu heb unrhyw ateb ar y gorwel, rhybuddiodd Mr Williams.

Dywedodd Mr Williams fod yn rhaid i San Steffan yn awr wneud y peth cyfrifol ac ymrwymo i ymestyn Erthygl 50, neu hyd yn oed ei wrthdroi ac atal Brexit os bydd senario Dim Bargen yn edrych yn anorfod.

Ar ddydd Llun, cadarnhaodd Llys Cyfiawnder Ewrop y gall y DG ddiddymu Erthygl 50 - y mecanwaith sy’n rhoi dwy flynedd i’r UE a’r DG gytuno ar gytundeb ymadael - ac aros yn yr UE heb fod angen cytundeb gwledydd eraill Ewrop. Cefnogodd Mr Williams yr achos, gan ei fod wedi gweithio gyda chyfreithwyr yr achos yn ystod y gwrandawiad gwreiddiol yn Llys Sesiwn yr Alban yr haf hwn. Yr oedd hyn yn cynnwys AS Plaid Cymru yn cyflwyno Affidafid - datganiad cyfreithiol dan lw - i gefnogi’r achos.

Pleidleisiodd ASau Plaid Cymru yn erbyn tanio Erthygl 50 yn 2017, gan rybuddio y byddai gwneud hynny heb gynllun yn gallu arwain at ‘Ddim Bargen’.

Meddai llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams:

“Byddai senario Dim Bargen yn costio biliynau i economi Cymru, ac yn peryglu swyddi a chyflogau. Ac y mae hynny ar wahân i’r llanast y byddai’n achosi i nwyddau angenrheidiol yr ydym yn eu mewnforio, gan gynnwys bwyd a meddyginiaethau.

“Gyda’r Prif Weinidog yn methu cael consesiynau yn Ewrop a’i bargen yn annhebygol o dderbyn cefnogaeth yn Nhŷ’r Cyffredin, rhaid ymestyn Erthygl 50 yn awr, a’i diddymu os oes angen.

“Arweiniodd hollt yn y blaid Geidwadol at Brexit ac yn awr y mae Brexit yn golygu sawl hollt yn y blaid Geidwadol. Ond nid Boris Johnsons a Jacob Rees-Moggs y byd hwn fydd yn dioddef oherwydd eu hobsesiwn gwrth-Ewropeaidd. Pobl Cymru fydd yn dal pen trymaf y baich.

“Mae Llafur – yr un mor anfaddeuol – hefyd yn byw mewn byd o ffantasi. Maent yn parhau i honni bod Etholiad Cyffredinol ac ail-drafod yn dal yn bosib o fewn rhai misoedd yn unig

“Mae chwarae gemau gwleidyddol gan ddwy o bleidiau San Steffan yn peryglu bywoliaeth pobl, ffermwyr a busnesau Cymru.

“Dyw hunanfoddhad a hunan-les y Torïaid a Llafur yn mynd â ni i unman.

“Stopiwch gloc Brexit er mwyn dod o hyd i ateb. Blyffio a brolio gafodd ni i mewn i’r llanast yma; mae arnom angen amser ac ystyriaeth i’n cael allan ohono."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.