Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Llafur Cymru i roi’r gorau i roi arian i gwmniau sy’n gwerthu arfau i Sawdi

saudiadam.png

Mae wedi dod i’r amlwg bod Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu at fuddsoddiad o filiwn o bunnoedd i gwmni amddiffyn yr Unol Daleithiau, Raytheon.

Yn ol CNN, mae arfau Raytheon wedi cael eu defnyddio i fomio dinasyddion yn Yemen gan Saudi Arabia.

Mewn ymateb i gwestiwn yn Nhy’r Cyffredin gan Jonathan Edwards AS, datgelwyd hefyd bod yr RAF yn hyfforddi peilotiaid milwrol Saudi Arabia yn Yemen.

Heddiw, cododd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, y mater yn ystod Cwestiynau'r Prif Weinidog yn siambr y Senedd,

"Brif Weinidog, a ydych chi'n fodlon bod yr RAF yn hyfforddi peilotiaid Saudi Arabia yn Fali ar Ynys Môn, gan ddysgu'r technegau y gellid eu defnyddio yn y gwrthdaro yn Yemen?

"Mae miloedd o bobl wedi marw yn y gwrthdaro yn Yemen, llawer ohonynt yn ddinasyddion a llawer ohonynt yn blant.

"Mae gwybodaeth gan Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau yn cadarnhau bod gwaith Raytheon yng Nghymru yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflwyno cannoedd o daflegrau daear i fyddin Saudi. Cytunwyd ar y gytundeb $300 miliwn wythnos ar ôl i Brif Swyddog Gweithredol Raytheon hedfan i Riyadh i lobïo Muhammad bin Sulman, y dyn a roddodd y cyfarwyddyd, yn ol y son, i lofruddio Jamal Khashoggi.

Gofynnodd Adam Price i'r Prif Weinidog beidio â rhoi mwy o arian i gwmni "sy'n ymwneud â chyflenwi arfau i'r gyfundrefn farbaraidd hon".

"Ydych chi'n barod i addo na fydd arian Llywodraeth Cymru yn mynd i gwmni sy'n cyflenwi arfau yn uniongyrchol i Saudi Arabia tra bod y gwrthdaro gwaedlyd hwn yn parhau?”

Dywedodd y Prif Weinidog nad oedd yn 'ymwybodol' fod Raytheon yn cyflenwi arfau i Saudi Arabia.

Mae manylion y cytundeb ariannol rhwng Llywodraeth Cymru a Raytheon yma

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.