Mi allwch CHI stopio UKIP - dyma sut

Stopiwch_UKIP.png

Mae modd atal UKIP rhag ennill seddi yn y Cynulliad drwy rhoi eich pleidlais rhestr i Blaid Cymru – dyma sut.

Mae gan bawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad Cynulliad ddwy bleidlais – pleidlais etholaeth a phleidlais restr (yn aml mae pobl yn cyfeirio at hon fel yr “ail bleidlais”). Eich cynrychiolydd etholaeth fydd yr ymgeisydd gaiff y mwyaf o bleidleisiau yn eich etholaeth. Mi fydd y pedwar cynrychiolydd rhestr ar gyfer eich rhanbarth yn cael eu dewis gan ffurf ar gynrychiolaeth gyfrannol.

Dyw Llafur ERIOED wedi ennill seddi rhestr yn Ne Cymru oherwydd eu bod wedi gwneud yn dda yn yr etholaethau yn y gorffennol. Mae hyn yn golygu bod rhoi pleidlais restr i Lafur yn wastraff llwyr. Ar hyn o bryd mae’n edrych yn debygol iawn y gallai UKIP ennill seddau rhestr – ond os oes digon o gefnogwyr Llafur yn rhoi eu pleidlais rhestr i Blaid Cymru, gallwn eu cadw i ffwrdd o’r Cynulliad. A ni wnaiff hyn effeithio ar nifer yr ACau Llafur gaiff eu hethol. Mae’n ddewis syml: UKIP neu Blaid Cymru.

Ddim yn ein credu? Dyma be mae’r arbenigwyr yn ei ddweud.

Ysgrifennodd yr arbenigwr ar wleidyddiaeth Cymru yr Athro Richard Wyn Jones yng nghylchgrawn Barn yn ddiweddar: “Un o’r ffeithiau anghyfleus hynny sy’n britho’r byd gwleidyddol yw bod pleidleisio i restr ymgeiswyr Llafur mewn tri o’r pum rhanbarth etholaethol yng Nghymru yn gyfystyr â gwastraffu pleidlais. Oherwydd eu cryfder yn yr etholaethau ni ellir dychmygu amgylchiadau lle bydd Llafur yn gallu ethol cynrychiolydd rhestr yng Ngorllewin De Cymru, Canol De Cymru neu Dde Ddwyrain Cymru. Wrth bleidleisio i ymgeiswyr Llafur yma, y gwir amdani yw bod cefnogwyr yn agor y drws led y pen i UKIP."

Fe ysgrifennodd un o newyddiadurwyr mwyaf profiadol Cymru, Martin Shipton, yn dilyn arolwg barn diweddar: “O ran y ffordd bydd y seddi rhestr rhanbarthol yn cael eu dosbarthu, mae’r rheiny yng Nghanol De Cymru a Gorllewin De Cymru yn edrych yn “anhygoel o dynn” rhwng Plaid Cymru ac UKIP, gyda dim ond rhyw gant neu ddau o bleidleisiau rhyngddynt.”

Mae dadansoddiadau fwy diweddar hefyd yn dangos bod hyn yn debygol o fod yn wir ar gyfer Dwyrain De Cymru a Gogledd Cymru.

Be_Like_Mike.JPG

Pwy yw Mike?

Yr Athro Michael Sullivan yw Mike. Mae’n cefnogi’r Blaid Lafur, ac mae’n gyn gynghorydd i Weinidogion Llafur, ond mae’n rhoi ei bleidlais etholaethol (rhestr) i Blaid Cymru er mwy stopio UKIP rhag cael sedd yn y Cynulliad.

Dyma beth mae Mike yn ddweud:

“Byddaf yn defnyddio fy ail bleidlais i gefnogi Plaid Cymru ac rwy’n gobeithio y bydd cefnogwyr eraill y Blaid Lafur yn gwneud yr un peth. Rwy’n gwybod o’r amser pan yr oeddwn yn cynghori Llafur yn llywodraeth ‘Cymru’n Un’ fod Plaid Cymru yn rhannu’r un gwerthoedd sy’n bwysig i mi. Rydym yn wynebu bygythiad cynyddol o’r asgell dde gan UKIP a’r Torïaid. Mae angen i ni fod yn ddoeth wrth ddefnyddio ein pleidleisiau. Trwy ddewis cefnogi Plaid Cymru ar yr ail bapur pleidleisio – yr un rhanbarthol – mi allwn wneud safiad yn erbyn hiliaeth a senoffobia UKIP a’r bygythiad y maen nhw a’r Ceidwadwyr yn peri i’n gwasanaeth iechyd a’n gwladwriaeth les.”

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Yn syml rhowch eich ail bleidlais i Blaid Cymru at Fai 5ed (neu’n gynharach os oes ganddoch bleidlais bost). Gallwch arwyddo’r addewid isod os hoffech chi ac fe wnawn ni gysylltu â chi ddiwrnod cyn y bleidlais i’ch atgoffa. Os gwelwch yn dda wnewch chi hefyd rannu’r dudalen hon ar Facebook er mwyn i ni gael y siawns orau bosib o gadw UKIP allan o’r Cynulliad.

Ydw rwyf am roi fy mhleidlais rhestr i Blaid Cymru i stopio UKIP.
Efallai y gwnaf roi fy mhleidlais rhestr i Blaid Cymru i stopio UKIP.
Na nid wyf eisiau rhoi fy mhleidlais rhestr i Blaid Cymru i stopio UKIP.

Dangos 2 o ymatebion

  • Manon Elin James
    pledged support 2016-04-17 18:18:35 +0100
  • Gwylon
    pledged support 2016-04-15 17:20:13 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.