Sul y Cofio

RedWhite2.jpg

Ar achlysur Sul y Cofio, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Ar Sul y Cofio, yr ydym yn dwyn i gof y miliynau a gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd dros y byd.

“Mae’n gyfle hefyd i dalu teyrnged i holl gyn-aelodau’r lluoedd arfog a’r rhai sydd yn dal i beryglu eu bywydau heddiw.

“Mae rhyfeloedd yn dal i ddinistrio bywydau cymaint o bobl ym mhob cwr o’r byd. Meddyliwch am y sawl sy’n dioddef yn Syria, Libya, Afghanistan, Yemen ac Irac, y difethwyd yw bywydau gan anrhaith rhyfel. Rhai yn unig yw’r gwledydd hyn ymhlith rhestr faith o wledydd sy’n dioddef yn enbyd o ganlyniad i ryfeloedd.

“Yr wyf i, fel llawer eraill, yn pryderu am dwf cynyddol hiliaeth a senoffobia a welwn ledled y byd – gan gynnwys yng N ghymru. Yn wyneb hyn, dylem feddwl yn arbennig am yr aelodau o’r lluoedd a roes eu bywydau yn y frwydr i drechu ffasgaeth yn y 1930au a’r 1940au. Ni ddylem fyth anghofio pam y bu farw’r bobl hyn, a dylem ymdynghedu fyth i ganiatáu i’r camgymeriadau hyn mewn hanes ddigwydd eto.

“Ni ddylai heddiw gael ei ddefnyddio fel cyfiawnhad dros ryfel. Gadewch i ni yn hytrach uno i gofio’r holl fywydau hynny a wastraffwyd, ac addo i weithio gyda’n gilydd am fyd mwy heddychlon.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.