Mae’r etholiad yn fater o ‘amddiffyn Cymru’ - Leanne Wood

31120242831_0e44154a4c_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi dweud wrth raglen Sunday Politics y BBC fod etholiad y DG ar Fehefin 8 yn fater o “amddiffyn Cymru” rhag preifateiddio.

Dywedodd arweinydd y Blaid wrth y BBC y gallai mandad cryfach i’r Torïaid ym mis Mehefin arwain at breifateiddio GIG Cymru.

Rhybuddiodd Ms Wood hefyd y gallai’r ffordd y bydd y DG yn gadael yr Undeb Ewropeaidd fod yn niweidiol i Gymru, sydd â gwarged nwyddau mwy mewn masnachu nag unrhyw wlad arall yn y DG.

Dywedodd Ms Wood y bydd cyflwyno tariffau ar allforion Cymreig yn cael effaith wirioneddol ar swyddi a chyflogau yng Nghymru a honnodd na fydd unrhyw beth sy’n peryglu swyddi Cymreig yn dderbyniol i Blaid Cymru.

Wrth siarad ar raglen Sunday Politics y BBC, dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

“Mae’r etholiad hwn yn fater o amddiffyn Cymru, gwarchod pobl Cymru rhag preifateiddio, mwy o doriadau a chipio grym ar ran y Torïaid.

“Mae’r Torïaid wedi ymosod yn ffiaidd ar GIG Cymru. Os cânt fandad cryfach, hawdd gen i gredu y buasent yn ceisio cipio pweru yn ôl o Gymru dros y GIG, ac yna, wrth gwrs, buasem mewn perygl o breifateiddio ein GIG.

“Gallai’r ffordd y byddwn yn gadael yr Undeb Ewropeaidd fod yn niweidiol i Gymru. Er enghraifft, petai tariffau yn cael eu gosod ar allforion Cymreig, byddai hynny’n cael gwir effaith ar swyddi yng Nghymru. Ni fydd unrhyw beth sy’n peryglu swyddi Cymreig yn dderbyniol i Blaid Cymru, ac fe wnawn bopeth yn ein gallu i amddiffyn y swyddi hynny.

“Mae Plaid Cymru yn fater o amddiffyn Cymru. Mae cymaint o beryglon yn wynebu ein pobl o safbwynt swyddi, o safbwynt preifateiddio, o safbwynt toriadau, ac o ymgais gan y Toriaid i gipio grymoedd yn ôl.

“Dim ond Plaid Cymru all amddiffyn Cymru rhag y Toriaid.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.