Cefnogwch ein Gweithwyr Hunan-Gyflogedig

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno y gall Plaid Cymru recordio eich barn gwleidyddol a'i ddefnyddio ar gyfer ymgyrchu.Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma.

Mae'r argyfwng Covid-19 yn achosi pryderon iechyd ac ariannol i bawb yng Nghymru. Mae Plaid Cymru yn croesawu'r camau sydd wedi eu cymryd eisoes gan y llywodraeth er mwyn cefnogi pobl yn ystod yr argyfwng. Ond, mae sawl person yn parhau i fod heb y cymorth sydd angen arnynt er mwyn eu helpu trwy'r cyfnod hynod o annodd yma.

Mae gweithwyr hunan-gyflogedig yn benodol heb dderbyn y cadarnhad angenrheidiol gan y llywodraeth na fyddant ar eu colled yn sylweddol os wnant y peth cywir ac aros adre.

Galwn ar lywodraeth y DG i gyhoeddi pecyn cymorth i weithwyr hunangyflogedig yn syth, gan gynnwys:

 • Rhoi union yr un cymorth i weithwyr hunangyflogedig, gweithwyr llawrydd, unig-fasnachwyr a gweithwyr yn yr economi gig ac sydd ar gael i weithwyr cyflogedig.
 • Rhaid gwarantu hyd at £2,500 y mis i weithwyr hunangyflogedig bydd yn debygol o golli cwsmeriaid neu fethu gweithio.
281 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 220 o ymatebion

 • Siân Cwper
  signed 2020-03-29 09:45:02 +0100
 • Sian Wyn Palmer
  signed 2020-03-26 07:01:15 +0000
 • Dyfan Roberts
  signed 2020-03-25 20:53:17 +0000
 • Iwan Williams
  signed 2020-03-25 20:51:04 +0000
 • Lucy Andrews
  signed via 2020-03-25 19:59:55 +0000
 • Tegwyn Jones
  signed 2020-03-25 19:36:15 +0000
 • Arwyn Thomas
  signed 2020-03-25 17:47:36 +0000
 • John Meirion Hughes
  signed 2020-03-25 15:21:56 +0000
 • Bleddyn Rhys
  @Penamser1 tweeted link to this page. 2020-03-25 14:56:14 +0000
  Sign the petition: Cefnogwch ein Gweithwyr Hunan-Gyflogedig https://www.plaid.cymru/support_our_self_employed_workers?recruiter_id=112523
 • Bleddyn Rhys
  signed 2020-03-25 14:54:43 +0000
 • Anwylyd Evans
  signed 2020-03-25 14:53:30 +0000
 • Peredur Owen Griffiths
  @plaidBG tweeted link to this page. 2020-03-25 14:18:09 +0000
  Sign the petition: Cefnogwch ein Gweithwyr Hunan-Gyflogedig https://www.plaid.cymru/support_our_self_employed_workers?recruiter_id=62815
 • Peredur Owen Griffiths
  signed 2020-03-25 14:17:57 +0000
 • Elwyn Jones
  signed 2020-03-25 12:16:23 +0000
 • e j huws
  signed 2020-03-25 11:58:57 +0000
 • Marged Wiliam
  signed 2020-03-25 10:50:26 +0000
 • Betsan Jones
  signed 2020-03-25 10:44:14 +0000
 • Carol Jenkins
  signed 2020-03-25 10:36:49 +0000
 • A. Margaret Eckley Eckley
  signed 2020-03-25 09:59:22 +0000
 • Arwyn Jones
  signed 2020-03-25 09:54:18 +0000
 • Meryl Tomos
  signed 2020-03-25 09:28:11 +0000
 • Hedd Adams-Lewis
  signed 2020-03-25 09:12:25 +0000
 • Llŷr ab Alwyn
  signed via 2020-03-25 09:05:21 +0000
 • Melanie Davies
  signed via 2020-03-25 08:14:38 +0000
 • Laura Arman
  signed 2020-03-25 00:08:47 +0000
 • Llyr Price
  signed 2020-03-24 23:08:04 +0000
 • Meri Griffiths
  signed 2020-03-24 22:56:01 +0000
 • Dafydd Fryer
  signed 2020-03-24 22:10:28 +0000
 • D Jones
  signed 2020-03-24 21:26:20 +0000
 • Helina Rees
  @ReesHelina tweeted link to this page. 2020-03-24 21:19:03 +0000
  Sign the petition: Cefnogwch ein Gweithwyr Hunan-Gyflogedig https://www.plaid.cymru/support_our_self_employed_workers?recruiter_id=112453

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.