Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Cydlynydd Polisi

 Byddwch yn rhan o’n gwaith i adeiladu Cymru well

 Mae Plaid Cymru yn chwilio am Gydlynydd Polisi i ymuno â thîm y Swyddfa Genedlaethol.  Os oes gennych yr awydd i gyfrannu at lwyddiant y Blaid, a bod gennych sgiliau ymchwilio, trefnu a chyfathrebu (ar lafar ac yn ysgrifenedig) da, cysylltwch â Gwennol Haf am fwy o wybodaeth.  Bydd dealltwriaeth o ddatblygiadau polisi a deddfwriaethol sy’n effeithio ar Gymru yn hanfodol.   

 Lleoliad: Tŷ Gwynfor, Llys Anson, Caerdydd

Oriau: Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Cyflog: £19, 489 – £28,570

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18/8/16

 Am fanylion pellach a ffurflen gais, cysylltwch â Gwennol Haf ar 02920 472272 neu ar e-bost, gwennolhaf@plaid.cymru

 Noder: Fe fydd yn rhaid i’r person a benodir baratoi a darparu gwybodaeth yn ddwyieithog ac felly mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

 

Profiad gwaith gwirfoddol  

Dyma gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post@plaid.cymru.