Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Gweithio i Blaid Cymru

Teitl: Ymchwilydd

Lleoliad: San Steffan, Llundain

Band cyflog: £23,000 - £34,000 (cyflog dechreuol yn ddibynnol ar brofiad)

Cyfrifoldebau allweddol:

  • Dadansoddi, gwerthuso a dehongli data i sicrhau fod yr Aelod â’r wybodaeth gywir ar y materion allweddol;
  • Datblygu a chynnal gwybodaeth gyfredol o filiau, cynigion cynnar-yn-y-dydd, deddfwriaeth, Hansard, dadleuon ayyb.;
  • Sicrhau fod yr Aelod wedi ei friffio’n llawn ar gwestiynau posib a chynigion fydd yn cael eu rhoi i’r tŷ;
  • Rhoi cyngor ar faterion polisi;
  • Monitro sylw yn y wasg a briffio’r Aelod ar faterion perthnasol;
  • Goruchwylio aelodau staff pan yn berthnasol;
  • Gwneud ymchwil, fel arfer drwy ddefnyddio ffynonellau cyfleus, ar bynciau nid or-gymhleth.

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Elin Roberts drwy yrru ebost at elin.plaid@googlemail.com.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 23:59pm dydd Sul Mai 31, 2015.

Byddem yn cydnabod pob cais a bydd y rheini sy’n llwyddo i gyrraedd y rhestr fer yn cael eu hysbysu yn y man.

Profiad gwaith gwirfoddol  

Dyma gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru. Os am fwy o wybodaeth neu cysylltwch a heleddbrooks-jones@plaidcymru.org