Plaid Cymru

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Gweithio i Blaid Cymru

Cymhorthydd Seneddol / Trefnydd Etholaeth Dwyfor Meirionnydd

Prif leoliad: Swyddfa'r Etholaeth, Angorfa, Heol Meurig, Dolgellau.

Atebol i: Liz Saville Roberts AC a'r Cyng Dyfrig Siencyn, Cadeirydd Pwyllgor Etholaeth Dwyfor Meirionnydd.

Hyd y cytundeb: Parhaol, 30 awr yr wythnos. Cyfnod prawf o 6 mis.

Cyflog:  £22,000 y flwyddyn.

Cliciwch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais

Dyddiad cau: 12.00 canol-dydd ddydd Gwener 9 Hydref 2015

Profiad gwaith gwirfoddol  

Dyma gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a heleddbrooks-jones@plaidcymru.org