Plaid Cymru

Ewch i’n gwefan ymgyrch newydd sbon / Visit our brand new campaign website

Ymlaen! Forward!

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Prif Weithredwr

I dderbyn pecyn gwybodaeth, cysyllter â:

Gwennol Haf - gwennolhaf@plaidcymru.org / 029 20 472272

Tŷ Gwynfor, Llys Anson, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL

Ceisiadau erbyn 06.06.16

Gweithio i Aelod Cynulliad

Mae nifer o swyddi yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gweithio i'r Aelodau Seneddol

Mae ein swyddfa yn San Steffan yn edrych am ddau unigolyn brwdfrydig, cydwybodol ac effeithlon i ymuno a'r tim ymchwil yn Llundain. Bydd yr ymgeisyddion llwyddiannus yn cynorthwyo'r ASau gyda dyletswyddau seneddol yn cynnwys paratoi ar gyfer dadleuon, cyfarfodydd pwyllgorau, ymddangosiadau ar y cyfryngau a mwy.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Osian Lewis ar osian.lewis@parliament.uk

Profiad gwaith gwirfoddol  

Dyma gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a heleddbrooks-jones@plaidcymru.org