Gweithio i Blaid Cymru

Mae Leanne Wood AC yn chwilio am Swyddog Achos a Gweinyddol i weithio fel rhan o dîm Canol De Cymru. Mae hon yn swydd dros dro am gyfnod penodol o 6 mis o Chwefror 2015. 

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau gweinyddol o’r radd flaenaf ynghyd â’r gallu i ymdrin yn aeddfed ac yn briodol ag ystod eang o ymholiadau gan aelodau’r cyhoedd ac eraill.

Os ydych yn berson brwdfrydig ac ymroddedig sy’n gallu gweithio’n ddwyieithog (Cymraeg-Saesneg) ac sy’n awyddus i gyfrannu at waith y tîm, yna danfonwch CV (yn cynnwys 2 eirda) a llythyr cais (gan gyfeirio’n benodol at y sgiliau a phrofiad perthnasol) at: 

Leanne Wood AC, C213, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd CF99 1NA neu at leanne.wood@cymru.gov.uk.   

 Prif Leoliad: Swyddfa Ranbarthol, Pontypridd 

Cyflog: £17,824 - £24,037 y.f. yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10yb dydd Llun 8 Rhagfyr 2014.

Cyfweliadau ddydd Gwener 12 Rhagfyr 2014.

Cydnabyddir pob cais a rhoddir gwybod i’r ymgeiswyr hynny sy’n cyrraedd y rhestr fer erbyn 5pm dydd Llun 8 Rhagfyr.

Profiad gwaith gwirfoddol  

Dyma gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru. Os am fwy o wybodaeth neu cysylltwch a heleddbrooks-jones@plaidcymru.org