Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Profiad gwaith gwirfoddol  

Dyma gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post@plaid.cymru.

 Cynhyrchu Adroddiad Economaidd

Mae Plaid Cymru yn chwilio am ymgynghorwyr i ddarparu adroddiad yn trafod y potensial ar gyfer adfywiad economiadd ym Mlaenau'r Cymoedd.

Rydym yn eich gwahodd i ddapraru pris am y gwaith hwn.

Nodau ac Amcanion

Darparu adroddiad sydd yn ystyriedd rhagolygon Cymoedd y De Ddwyrain ar gyfer coridor Blaenau'r Cymoedd rhwng Hirwaun a Brynmawr ac i gyflwyno argymhellion ar gyfer hwyluso adferiad economaidd yma ac mewn rhanbarthau eraill.

Dyddiad Cau: 5pm Dydd Gwener, Hydref 14.

Manylion Cyswllt

Os gwelwch yn dda gyrrwch eich ymateb i:

Plaid Cymru

c/o Geraint Day

Tŷ Gwynfor,

Marine Chambers,

Llys Anson Court,

Glanfa’r Iwerydd,

Caerdydd, CF10 4AL

geraintday@plaid.cymru

029 20472272