Sylwadau Dafydd Êl am newyddiadurwyr Cymraeg yn 'sarhaus ac yn anwir'

2205.jpg

Gweindiog cysgodol Plaid Cymru dros ddiwylliant yn gofyn i’r Gweindiog Diwylliant Dafydd Elis Thomas i dynnu ei eiriau yn ôl.

Mae gweindiog cysgodol Plaid Cymru dros ddiwylliant Delyth Jewell AC wedi ymateb yn chwyrn i feirniadaeth y Gweindiog Diwylliant Dafydd Elis Thomas o newyddiaduraeth Gymraeg.

Wrth ymateb i gwestiwn heddiw gan gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Bethan Sayed AC, ar amserlennu rhaglenni newyddion fe ddywedodd Gweindiog Diwylliant Llywodraeth Cymru, Dafydd Elis Thomas nad oedd yn credu fod newyddion Cymraeg yn ‘ddwys’.

Meddai, “Dwi ddim yn cofio clywed llawer o newyddion dwys ar fwletinau newyddion Cymraeg ond falle mod i wedi colli rhywbeth.”

Mae Delyth Jewell AC, gweindiog cysgodol Plaid Cymru dros ddiwylliant, wedi gwrthod sylwadau’r Gweindiog gan ganmol rhaglenni newyddion Cymraeg a gwaith ‘arbennig’ newyddiadurwyr cyfrwng Cymraeg sy’n gweithio dan amodau o doriadau ac amserlenni caeth.

Dywedodd mai cefnogaeth oedd ei angen ar newyddiaduraeth Gymraeg, nid sarhau cyhoeddus.

Meddai Delyth Jewell AC,

“Mae sylwadau’r gweindiog am ddiffyg safon newyddiaduraeth yn y Gymraeg yn gwbl sarhaus ac yn anwir.

“Yn un, mae toreth o raglenni safonol yn y Gymraeg sy’n ymdrin a newyddion cyfoes mewn modd dadansoddol a threiddgar megis Post Cyntaf, Taro’r Post a rhaglenni arbenigol Radio Cymru, Newyddion 9 ac Y Byd a’r Bedwar.

“Yn ail, mae newyddiadurwyr sy’n gohebu yn y Gymraeg yn gweithio dan bwysau eithriadol ac yn gwneud gwaith arbennig dan amodau heriol. Er enghraifft, gwelwyd toriadau DQF sylweddol i’r BBC ers 2012 gan weld cwtgoi y nifer o newyddiadurwyr ond disgwyliad i gynhyrchu yr un faint o gynnwys. Mae disgwyl i ohebwyr Cymraeg weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg ar yr un pryd hefyd.

“Cefnogaeth gan eu Gweindiog Diwylliant sydd angen ar ein newyddiadurwyr nid tanseilio cyhoeddus. Gofynnaf i’r gweindiog dynnu ei eiriau yn ôl.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.