Datganiad Plaid Cymru ar y digwyddiadau diweddaraf yn Syria

22334055508_ed5c31739b_o.jpg

Yn dilyn yr ymosodiad gyda thaflegrau cruise ar safleoedd milwrol Syria gan yr Unol Daleithiau, dywed Plaid Cymru eto fod yn rhaid i’r prif ochrau yn y gwrthdrawiad ganfod ateb diplomataidd i’r rhyfel cartref yn Syria.

Mae’r ymosodiadau gan UDA yn dilyn ymosodiad gydag arfau cemegol a laddodd o leiaf 80 o bobl yn Khan Sheikhoun. Waeth beth yw’r gwahaniaethau barn rhwng y pwerau mawr ynghylch pwy oedd yn gyfrifol, mae Plaid Cymru yn condemnio pob ymosodiad felly ar sifiliaid o’r fath, a hefyd farwolaethau sifiliaid o ganlyniad i arfau confensiynol, na chafodd gymaint o sylw. Yr unig ateb i leihau’r trais hwn ac yna roi diwedd arno yw trwy ddilyn proses heddwch gynhwysfawr, fydd yn golygu cyfranogiad yr Unol Daleithiau a Rwsia, a gwledydd eraill sydd wedi ymyrryd yn Syria. Dylai dyfodol yr Arlywydd Assad a’i regime gael ei benderfynu trwy’r broses heddwch fel hyn y mae pob ochr yn cytuno arni.

Noda Plaid Cymru fod llawer o’r pwerau rhanbarthol a byd-eang eisoes wedi ymyrryd yn Syria. Cynhaliodd o leiaf bedair gwladwriaeth ymgyrchoedd bomio yn erbyn Syria, a llawer eraill yn ymosod trwy ddirprwyon a grymoedd milisia. Gwrthdaro yw hwn sydd eisoes wedi’i nodwedd gan ymyrraeth sylweddol o’r tu allan.

Dylai’r DU felly chwarae ei rhan trwy gyfrannu at ateb diplomataidd. Mae ASau Plaid Cymru yn barod i drafod unrhyw gynllun heddwch priodol yn San Steffan a buasent yn cefnogi unrhyw ymdrechion gan y DU i hwyluso diplomyddiaeth, a bod yn ymwybodol ar yr un pryd fod unrhyw ateb yn debyg o fod angen cydsyniad yr Unol Daleithiau a Rwsia. Safbwynt cyson Plaid Cymru fu erioed yw peidio â chefnogi gweithredu milwrol gan y DU yn Syria. Yn niffyg cynllun priodol, ni fyddai gweithred o’r fath yn gwneud dim ond bwydo fflamau rhyfel ac atal cymodi rhwng y rhyfelwyr.

Mae gan y gymuned ryngwladol gyfrifoldeb i lunio ateb diplomataidd a chynhyrchu map o’r llwybr tuag at heddwch.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.