Plaid Cymru am gymryd camau cadarn i daclo gwastraff

 Addewidion_Amgylchedd.png

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy wedi amlinellu cynlluniau uchelgeisiol y blaid i gyrraedd targed dim gwastraff i gladdfa sbwriel erbyn 2030 - cenhedlaeth cyn y flwyddyn darged presennol o 2050.

Amlinellodd Llyr Gruffydd sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru'n gweithio gyda chynhyrchwyr i leihau gwastraff pecynnau, gan gyflwyno llu o fesurau i roi hwb i ymrwymiad sero gwastraff Cymru.

Byddai cyfuniad o ddeddfwriaeth a mentrau polisi yn anelu i leihau'r cyfanswm o sbwriel na ellir ei ailgylchu a gynhyrchir, a newid agweddau Cymreig tuag at wastraff - megis gwahardd Styrofoam mewn siopau a gofyn i holl napcynau a llestri mewn sefydliadau bwyd fod yn ailgylchadwy neu'n bosib ei droi'n wrtaith.

Dywedodd Llyr Gruffydd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy:

"Rydym yn benderfynol i leihau faint o wastraff a gynhyrchir yng Nghymru, a byddai'r cynlluniau uchelgeisiol hyn yn cyflawni targed sero gwastraff i gladdfa sbwriel erbyn 2030 - ddegawdau'n gynharach na'r targed presennol o 2050.

"Mae gennym oll ran i'w chwarae - llywodraeth, adwerthwyr, manwerthwyr a'r cyhoedd - a bydd ein cynlluniau yn ein galluogi i weithio gyda'n gilydd i gyflawni'r amcan hon.

"Gan weithio gyda chynhyrchwyr a manwerthwyr, byddai llywodraeth Plaid Cymru yn darparu'r gefnogaeth a'r arweinyddiaeth sydd ei angen i leihau pecynnu di-angen ar gynnyrch bob dydd - gan dorri cyfanswm y gwastraff yn y man cychwyn.

"Byddai cyflwyno cynllun i adael plastig, gwydr a chaniau, ynghyd a hyrwyddo peiriannau ol-werthu mewn mannau cyhoeddus, yn annog mwy o ailgylchu domestig a datblygu ein hymdrechion ailgylchu ymhellach.

"Mae cynlluniau eraill yr ydym wedi eu rhoi gerbron yn cynnwys yr angen i adwerthwyr a manwerthwyr i gymryd camau i leihau gwastraff bwyd, yn cynnwys cyfrannu bwyd dros ben i elusennau i'w ddosbarthu.

"Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn dangos y ffordd drwy wneud y mwyaf o'r Dreth Tirlenwi Cymreig, a sicrhau fod prosiectau caffael cyhoeddus Cymreig yn symud ymlaen ar sail ffafrio cynnyrch wedi ei ailgylchu.

"Mae Plaid Cymru yn llawn dderbyn ein cyfrifoldeb i'r amgylchedd a sicrhau dyfodol gwyrddach i'n plant."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.