Tudalennau wedi eu tagio "addysg"

“Ar ôl hanner blwyddyn allan o’r dosbarth – peidiwch ag anghofio ein plant” medd Siân Gwenllian AS

Mae Plaid Cymru wedi lansio ei Chynllun Adfer Addysg, wrth iddi ddod i'r amlwg bod plant yng Nghymru wedi colli tua hanner blwyddyn o ddysgu yn ystod y pandemig.

Parhau i ddarllen

Disgyblion Cymru wedi'u methu gan Lywodraeth Lafur gyda'r dal i fyny ar ôl COVID

Plaid Cymru yn galw am eglurder ar wariant y gronfa dal i fyny mewn addysg

Parhau i ddarllen

“Blwyddyn o darfu ar addysg – siawns nad yw'r llywodraeth wedi dysgu rhai gwersi erbyn hyn?”

Siân Gwenllian AS yn galw am fesurau ychwanegol i gadw ein hysgolion yn ddiogel – ac yn agored

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn cyhuddo Llafur o “wynebu'r ddwy ffordd ar frechu athrawon”

Mae Plaid Cymru yn galw am frechu athrawon cyn ailagor ysgolion, wrth i'r Blaid Lafur ymddangos yn rhanedig ar y mater ar ddau ben yr M4.

Parhau i ddarllen

Ymestyn cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, mae Adolygiad Llywodraeth Cymru yn cytuno â Plaid Cymru

Nid yw pawb sydd angen prydau ysgol am ddim yn eu derbyn – mae hyn yn ôl canfyddiadau Adolygiad Tlodi Plant Llywodraeth Cymru, a welwyd gan Blaid Cymru

Parhau i ddarllen

"Angen cynllun adfer addysg cynhwysfawr ar frys"

Siân Gwenllian AS yn galw am gynllun dal i fyny clir i ddisgyblion yn dilyn misoedd o addysg goll

Parhau i ddarllen