Tudalennau wedi eu tagio "coronafeirws"

Llywodraeth Lafur yn trin busnesau â “dirmyg”

Mae'r Llywodraeth Lafur yn trin busnesau Cymru â “dirmyg” drwy beidio â darparu digon o gefnogaeth a llwybr cliriach allan o'r cyfyngiadau symud, meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn mynnu diwedd ar wahaniaeth rhwng tâl gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Plaid Cymru wedi galw am ddiwygio cyflogau, telerau ac amodau er mwyn sicrhau triniaeth gyfartal i staff iechyd a gofal cymdeithasol.

Parhau i ddarllen

“Mae’n ymosodiad ar sefydlogrwydd” – galw am estyniad i’r gwaharddiad ar droi allan

Plaid Cymru yn galw am roi sicrwydd sydd eu hangen ar denantiaid preifat tra bod cyfyngiadau coronafeirws yn parhau

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn datgelu cynlluniau ar gyfer asiantaeth datblygu economaidd newydd uchelgeisiol, Ffyniant Cymru

“Nid yw tlodi'n anochel – mae'n ddiffyg penderfyniad gwleidyddol” – Helen Mary Jones AS

Parhau i ddarllen

Araith Cynhadledd Wanwyn Adam Price

Popeth a ddywedodd Adam Price yn ei araith ysbrydoledig yng Nghynhadledd Gwanwyn Plaid Cymru, dydd Gwener 5 Mawrth 2021.

Parhau i ddarllen

“Ar ôl hanner blwyddyn allan o’r dosbarth – peidiwch ag anghofio ein plant” medd Siân Gwenllian AS

Mae Plaid Cymru wedi lansio ei Chynllun Adfer Addysg, wrth iddi ddod i'r amlwg bod plant yng Nghymru wedi colli tua hanner blwyddyn o ddysgu yn ystod y pandemig.

Parhau i ddarllen

Rheoliadau NVZ “ateb anghywir i'r cwestiwn cywir”

Plaid Cymru yn dweud y bydd datrysiad llygredd amaethyddol Llywodraeth Cymru yn achosi mwy o niwed

Parhau i ddarllen

Cyllideb 2021: Rhaid i gynllun adfer amddiffyn swyddi ac ail-gydbwyso’r economi draw oddi wrth Lundain

Plaid Cymru yn annog y Canghellor i beidio ag ail-adrodd methiannau’r blynyddoedd llwm

Parhau i ddarllen

Disgyblion Cymru wedi'u methu gan Lywodraeth Lafur gyda'r dal i fyny ar ôl COVID

Plaid Cymru yn galw am eglurder ar wariant y gronfa dal i fyny mewn addysg

Parhau i ddarllen

“Blwyddyn o darfu ar addysg – siawns nad yw'r llywodraeth wedi dysgu rhai gwersi erbyn hyn?”

Siân Gwenllian AS yn galw am fesurau ychwanegol i gadw ein hysgolion yn ddiogel – ac yn agored

Parhau i ddarllen