Tudalennau wedi eu tagio "coronafeirws"

Plaid Cymru yn ymrwymo i “gynllun adfer pendant, uchelgeisiol” i oresgyn effeithiau COVID ar ofal canser

Plaid Cymru yn rhybuddio bod canlyniadau canser Cymru “ymhlith y gwaethaf yn Ewrop”

Parhau i ddarllen

“Defnyddiwch arian dros ben i rewi’r dreth gyngor” – Cynlluniau ar gyfer diwygio’r drefn yn cael eu cyflwyno gan Plaid Cymru

Heddiw, mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS wedi cyflwyno ymrwymiad ei blaid i ddiwygio’r dreth gyngor pe bai’n ennill etholiad mis Mai, gan annog Llywodraeth bresennol Cymru yn y cyfamser i ddefnyddio ei chronfeydd dros ben i rewi’r dreth ar unwaith.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn cyhuddo Llafur o “wynebu'r ddwy ffordd ar frechu athrawon”

Mae Plaid Cymru yn galw am frechu athrawon cyn ailagor ysgolion, wrth i'r Blaid Lafur ymddangos yn rhanedig ar y mater ar ddau ben yr M4.

Parhau i ddarllen

Ymestyn cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, mae Adolygiad Llywodraeth Cymru yn cytuno â Plaid Cymru

Nid yw pawb sydd angen prydau ysgol am ddim yn eu derbyn – mae hyn yn ôl canfyddiadau Adolygiad Tlodi Plant Llywodraeth Cymru, a welwyd gan Blaid Cymru

Parhau i ddarllen

“Gorau po gyntaf y gellir diffinio'r anhwylder gwanychol hwn yn iawn, gorau po gyntaf y gellir ei gydnabod a'i ddiagnosio”

Plaid Cymru yn galw am arweiniad i helpu i lywio drwy system budd-daliadau, yswiriant ac opsiynau ymddeol yn gynnar i'r rhai sydd â COVID hir

Parhau i ddarllen

Rhoi stop i’r wal dâl "anorchfygol"

Plaid Cymru yn adnewyddu galwadau i atal cefnogwyr rygbi Cymru rhag cael eu prisio allan o wylio'r gêm

Parhau i ddarllen

"Mae pobl eisiau gwybod pryd y gallen nhw dderbyn y brechlyn"

Plaid Cymru yn galw am y tryloywder mwyaf posibl i feithrin ymddiriedaeth, a chwestiynu'r system apwyntiadau mewn llythyr agored at y Gweinidog Iechyd

Parhau i ddarllen

"Angen cynllun adfer addysg cynhwysfawr ar frys"

Siân Gwenllian AS yn galw am gynllun dal i fyny clir i ddisgyblion yn dilyn misoedd o addysg goll

Parhau i ddarllen

“Fy ngalwad ffôn cyntaf pan fydda i’n Brif Weinidog fydd i Nicola Sturgeon”

Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn addo dod â dwy wlad at ei gilydd mewn Uwchgynhadledd Geltaidd 

Parhau i ddarllen

Coronafeirws ac Addysg: Mae angen mesurau newydd arnom

Plaid Cymru yn amlinellu'r hyn sydd angen ei wneud i gadw ein lleoliadau addysgol yn ddiogel

Parhau i ddarllen