Tudalennau wedi eu tagio "coronafeirws"

Dylid Dynodi "Ardaloedd Cymorth Arbennig Covid"

Plaid Cymru yn galw am fesurau cymorth ychwanegol ar gyfer hen ardaloedd diwydiannol y de sydd â chyfraddau uchel o haint

Parhau i ddarllen

'Siop un stop': Plaid Cymru yn datgelu cynllun ar gyfer darpariaeth iechyd meddwl pobl ifanc

Rhun ap Iorwerth yn cyhoeddi cynllun newydd y Blaid i gefnogi lles meddyliol pobl ifanc

Parhau i ddarllen

Peidiwch â diystyru’r effaith ar ein pobl Ifanc

Plaid yn galw ar asesiadau athrawon yn lle arholiadau ar gyfer haf 2021

Parhau i ddarllen

“Beth sydd ei angen ar Gymru yw swyddi” - Helen Mary Jones AS

Byddai Plaid Cymru yn gwarantu gwaith i bob person 18-24 oed

Parhau i ddarllen

“Rhaid i Betsi fynd” - Plaid Cymru yn addo dileu bwrdd iechyd y gogledd os cant eu hethol yn etholiadau’r Senedd

Bydd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AS heddiw yn gosod allan gynlluniau i ddileu bwrdd iechyd methiannus Betsi Cadwaladr a fu mewn mesurau arbennig ers dros 5 blynedd

Parhau i ddarllen

Galw am Gynllun Gwarantu Cyflogaeth Ieuenctid

Byddai Plaid Cymru yn blaenoriaethu creu swyddi i bobl ifanc sy'n gadael addysg amser llawn

Parhau i ddarllen

Galw am brofion Coronafeirws rheolaidd mewn ysgolion

“Os yw'n ddigon pwysig i'n pêl-droediwr, dylai fod yn ddigon pwysig i'n hathrawon” - Rhun ap Iorwerth AS

Parhau i ddarllen

"Dylai’r adroddiad yma ein stopio’n stond" - Delyth Jewell AS

Adroddiad yn canfod fod lefelau lles plant yng Nghymru yn un o’r isaf

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am Ddadl yr Arweinwyr

“Mae rhannu a herio syniadau yn rhan annatod o'n democratiaeth”

Parhau i ddarllen

Angen ymchwiliad cyhoeddus i lanast arholiadau eleni er mwyn “dysgu gwersi” ar gyfer y dyfodol meddai Plaid Cymru

Sian Gwenllian AS a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg yn galw am ymchwiliad cyhoeddus i sut mae Llywodraeth Cymru wedi delio â llanast graddio ysgolion a cholegau

Parhau i ddarllen