Tudalennau wedi eu tagio "coronafeirws"

Mae’n hanfodol cael proses apelio annibynnol ac am ddim er mwyn sicrhau tegwch canlyniadau Safon Uwch

Mae Siân Gwenllian wedi dweud na ddylai unrhyw berson ifanc ddioddef oherwydd system ddiffygiol

Parhau i ddarllen

Rhai osgoi creu gofid tebyg ar gyfer disgyblion TGAU

Dim mwy o newidiadau unfed-awr-ar-ddeg ar gyfer myfyrwyr sy'n aros am eu canlyniadau medd Plaid Cymru

Parhau i ddarllen

Hyd at 60% o bobl methu fforddio prynu tai yn lleol

Plaid Cymru yn galw am becyn o fesurau brys i gael rheolaeth dros argyfwng ail gartrefi

Parhau i ddarllen

Mae angen i lais y sector gofal gael ei glywed

Plaid Cymru yn galw am fwy o atebolrwydd i'r sector gofal ar lefel Llywodraeth Cymru

Parhau i ddarllen

Y Celfyddydau yng Nghymru “yn diflannu dros nos” os na ddaw cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru mae Plaid Cymru yn rhybuddio

Gweinidog Cysgodol dros Ddiwylliant Plaid Cymru Siân Gwenllian AS yn galw am eglurder dros y cymorth ariannol mae’r diwydiant yn ei ddisgwyl gan Lywodraeth Cymru – bron i BYTHEFNOS ar ôl i’r Prif Weinidog ddweud fod cyhoeddiad yn ‘agos iawn’

Parhau i ddarllen

Angen esboniad ar frys dros gyllid ar gyfer y celfyddydau, medd Plaid Cymru

Yn dilyn pryderon ynghylch faint o arian sydd ar gael i’r diwydiant  celfyddydau o’r £59 miliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, mae llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant yn dweud fod rhaid i Lywodraeth Cymru ddarparu eglurder

Parhau i ddarllen

Charlotte Church a Catrin Finch ymhlith dwsinau o ffigyrau celfyddydol blaenllaw sy’n cefnogi galwad Plaid Cymru am “arweinyddiaeth gadarn” i arwain y sector allan o argyfwng

Llythyr agored at y Prif Weinidog Mark Drakeford gan Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS a Gweinidog Diwylliant yr Wrthblaid Sian Gwenllian AS yn rhybuddio y gallai’r sector gwympo o fewn “mis” heb weithredu brys

Parhau i ddarllen

Byddai gwneud hanes Cymru a hanes BAME yn rhan orfodol o'r cwricwlwm newydd yn "symudiad hanesyddol"

Byddai gwneud hanes Cymru a hanes pobl dduon a phobl groenliw yn rhan statudol o'r cwricwlwm newydd yn "symudiad hanesyddol", meddai Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS

Parhau i ddarllen

“Llwm iawn” yw dyfodol y theatr Gymraeg heb weithredu gan y Llywodraeth meddai Cyfarwyddwr theatr adnabyddus

Mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu ar fyrder i achub sector celfyddydau Cymru

Parhau i ddarllen

Byddai Plaid Cymru yn codi pob plentyn allan o dlodi llwyr

Dyw “gosod plastr” dros dlodi yng Nghymru ddim yn datrys y broblem, meddai Helen Mary Jones AS

Parhau i ddarllen