Tudalennau wedi eu tagio "coronafeirws"

Ffrae ar ail-agor ysgolion ddim yn deg ar blant na staff meddai Plaid Cymru

Nid yw’r ffrae o amgylch ail-agor ysgolion yng Nghymru yn deg ar ddisgyblion na staff meddai gweinidog addysg cysgodol Plaid Cymru Sian Gwenllian.

Parhau i ddarllen

‘Dangoswch i’r cyhoedd eich bod yn symud mor gyflym AC mor ddiogel â phosibl i godi cyfyngiadau.’ annoga Plaid ar Lywodraeth Cymru

Tra’n parhau i gefnogi’r dull pwyllog o roi iechyd y cyhoedd gyntaf, mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i ‘brofi a herio’ ei chyngor ei hun fel y gall Cymru godi cyfyngiadau mor gyflym ag mor ddiogel a phosibl.

Parhau i ddarllen

“Adroddiad damniol” ar addysgu o gartref yng Nghymru yn “anhygoel o siomedig” meddai Plaid

Plaid Cymru yn galw am “gynllun ar frys” i helpu plant sy'n llithro trwy’r rhwyd

Parhau i ddarllen

Mae’r freuddwyd o breifateiddio wedi “chwalu” – “mae’n hen bryd deffro”

AS Plaid Cymru Leanne Wood yn galw am fwy o rym dros gyfiawnder yng Nghymru

Parhau i ddarllen

Rhaid i'r rhaglen 'profi ac olrhain' fod yn effeithiol ym mhob rhan o Gymru

Rhun ap Iorwerth AS, Plaid Cymru, yn dadlau o blaid ymateb cyflymach i brofion coronafeirws

Parhau i ddarllen

“Benthyca i fuddsoddi i adfer” - Plaid Cymru yn lansio Cynllun Adnewyddu Economaidd Brys i ‘Ail-gychwyn Cymru’

Mae'r cynllun triphlyg yn nodi’r camau sydd ei angen i fynd i'r afael â'r argyfwng sydd yn wynebu Cymru dros yr 18 mis nesaf.

Parhau i ddarllen

Ail-gychwyn Cymru - Cynllun 3 Pwynt Plaid Cymru i Adnewyddu ein Economi

Parhau i ddarllen

Marwolaethau mewn cartrefi gofal yn codi cwestiynau dwys ynglyn a gwir effaith y Coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau fod 11 o weithwyr Byrddau Iechyd wedi marw o Covid-19 – ond ni ydynt yn sicr faint o weithwyr nyrsio a gweithwyr cartrefi preswyl sydd wedi marw o ganlyniad i Covid-19 yng Nghymru.  

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am strategaeth brofi ar gyfer staff ysgolion cyn iddynt ddychwelyd i’r gwaith

Mae’r Gweinidog Cysgodol dros Addysg, Siân Gwenllian AS, wedi galw am drefn brofi glir i ar gyfer staff sy’n gweithio mewn ysgolion i fod ar waith yn barod cyn i ysgolion yn ail-agor.  

Parhau i ddarllen

Gwasanaeth cludo bwyd yn rhoi hwb i’r economi leol yn ystod argyfwng Covid-19

Mae busnesau ac entrepreneuriaid lleol wedi bod yn addasu ac yn arloesi er mwyn ymateb i’r argyfwng presennol, ac mae nifer o fentrau yn y diwydiant bwyd a diod, fel y gwasanaeth “Ymaichi” sydd wedi’i sefydlu yn Aberystwyth, wedi cael eu croesawu gan Blaid Cymru.

Parhau i ddarllen