Tudalennau wedi eu tagio "coronafeirws"

“Rhy bwysig i'w hanwybyddu" - gwnewch y celfyddydau yn rhan o'r ateb i oroesi'r argyfwng

Plaid Cymru yn galw am i’r celfyddydau fod yn rhan o’r ateb yn hytrach na phroblem arall i’w datrys pan fydd y pandemig drosodd.

Parhau i ddarllen

“Achos pryder” fod 1,700 o gleifion wedi’u rhyddhau a hwythau’n dal angen help

Rhun ap Iorwerth yn galw am "ail-ffurfio" gwasanaethau iechyd meddwl yn Betsi Cadwaladr

Parhau i ddarllen

Prifysgolion – Un o bileri ein strwythur economaidd “mewn perygl o chwalu”

Helen Mary Jones AS, yn galw am i Lywodraeth Cymru gymryd argyfwng y prifysgolion o ddifrif

Parhau i ddarllen

Cleifion iechyd meddwl bregus wedi eu hanfon "i gefn y ciw"

Rhun ap Iorwerth AS, yn dweud ei bod yn "annerbyniol" troi ymaith gleifion sydd yn dal angen help

Parhau i ddarllen

Y rhai nad ydynt yn gymwys am y Cynllun Cadw Swyddi yn gorfod “byw oddi ar gardiau credyd"

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Helen Mary Jones AS wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gamu i mewn i helpu’r sawl nad ydynt yn gymwys am gynllun cadw swyddi Llywodraeth San Steffan.

Parhau i ddarllen

Ymgyrch ‘DwinPrynunLleol' i hyrwyddo diwydiant bwyd a diod Cymru

Mae Plaid Cymru wedi lansio ymgyrch newydd o bwys i helpu i hyrwyddo diwydiant bwyd a diod Cymru.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru i gyflwyno gwelliant i’r Mesur Mewnfudo o orfodi adolygiad o Ddinasyddiaeth Brydeinig i weithwyr iechyd a gofal Covid heb ddod o’r DG

Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno gwelliant i’r Mesur Mewnfudo fydd yn gorfodi Llywodraeth Prydain i ystyried rhoi’r dewis o ddinasyddiaeth Brydeinig i staff iechyd a gofal cymdeithasol nad ydynt yn dod o’r DG.

Parhau i ddarllen

Ben Lake AS yn “siomedig” ar ôl i welliant y Bil Amaeth ar safon mewnforion bwyd gael ei wrthod gan Dŷ’r Cyffredin

Cafodd Bil Amaeth newydd y DU ei roi gerbron ASau ddydd Mercher (13 Mai) am y tro olaf wrth iddo gyrraedd camau olaf ei daith drwy’r Senedd.

Parhau i ddarllen

Doedd stoc wrth gefn Llywodraeth Cymru ar gyfer pandemig ddim yn cynnwys unrhyw wisgoedd llawfeddygol cyn yr argyfwng Coronafeirws – yn groes i’r hyn ddywedodd y Gweinidog Iechyd

Datgelwyd nad oedd stoc wrth gefn Llywodraeth Cymru ar gyfer pandemig yn cynnwys unrhyw wisgoedd llawfeddygol cyn i’r argyfwng Coronafeirws daro Cymru – yn groes i’r hyn a ddywedodd y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wrth y cyhoedd bythefnos yn ôl.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn dweud mai cyflwyno cynllun profi ac olrhain Llywodraeth Cymru yn gyflym yw’r allwedd i lacio cyfyngiadau

Mae Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth ASC wedi dweud y bydd cyflwyno rhaglen effeithiol a lleol o brofi ac olrhain yn “allweddol” i lacio’r cyfyngiadau cloi.

Parhau i ddarllen