Tudalennau wedi eu tagio "coronafeirws"

“Gwarthus” nad yw gwasanaethau cludo bwyd hanfodol “ar gael” i bobl ddall yng Nghymru

ASC Plaid Cymru Dr Dai Lloyd MS yn galw ar i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu slotiau hanfodol cludo bwyd i bobl sydd wedi colli eu golwg

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am gynnydd yn syth mewn dirwyon i atal pobl rhag gyrru i fannau poblogaidd gydag ymwelwyr yng Nghymru

Ofnau am ddiogelwch y cyhoedd wedi i Loegr lacio cyfyngiadau teithio

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn datgelu cynllun 7-pwynt i adfer wedi’r Coronafeirws

Cynllun y Blaid yn galw am fabwysiadu model Seland Newydd o ostwng y nifer ‘R’, atal achosion a gostwng nifer y marwolaethau y mae modd eu hosgoi i “sero”

Parhau i ddarllen

Ymchwiliad Panorama y BBC yn codi cwestiynau i Lywodraeth Cymru am GCP

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddatgelu faint o CGP oedd ganddynt wrth gefn cyn argyfwng Coronafeirws wedi ymchwiliad gan Panorama y BBC ddatgelu fod llywodraeth San Steffan wedi methu â phrynu cyfarpar gwarchod hanfodol i ymdopi â phandemig.

Parhau i ddarllen

Rhowch gyfarwyddiadau am wisgo mygydau wyneb yn gyhoeddus, medd y Blaid

Dylai Llywodraeth Cymru roi cyfarwyddyd am y defnydd o fygydau wyneb pan fydd pobl allan yn gyhoeddus, dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AC.

Parhau i ddarllen

Trefniadau dysgu o adref newydd yn datgelu gwir effaith tlodi ar gyrhaeddiad plant

Mae’r trefniadau addysgu newydd o’r cartref yn ystod Covid-19 yn tynnu sylw clir ar sut mae tlodi yn dal plant yn ôl.

Parhau i ddarllen

AS y Blaid yn galw ar i gwmnïau sy’n osgoi trethi i beidio â derbyn cefnogaeth y llywodraeth

Mae AS y Blaid Jonathan Edwards wedi ysgrifennu at y Canghellor yn galw ar i Lywodraeth y DG beidio â rhoi cefnogaeth ariannol i gwmnïau sy’n osgoi treth.

Parhau i ddarllen

"Nid symud tuag yn ôl ar brofion yw’r ffordd i symud allan o’r cloi i lawr”

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio Llywodraeth Cymru na fydd “symud tuag yn ôl” ar brofi yn symud allan o’r cloi i lawr wedi i’r Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw gyhoeddi fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer symud allan o’r cloi i lawr.

Parhau i ddarllen

‘Ffermwyr yn dioddef colledion ac amser yn mynd yn brin’, rhybuddia Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi mynnu cael cynllun cefnogi brys i helpu ffermwyr Cymru i oroesi effaith trychinebus pandemig covid-19, gan ddisgrifio ymateb Llywodraeth Cymru fel un arswydus o araf.

Parhau i ddarllen

Sefydlwch ymchwiliad cyhoeddus rhag blaen i “ddysgu gwersi nawr” o’r ymateb i Covid-19

Dylai ymchwiliad Cymreig dan arweiniad barnwr gynhyrchu adroddiad interim erbyn diwedd yr haf

Parhau i ddarllen