Tudalennau wedi eu tagio "coronavirus"

Ail-gychwyn Cymru - Cynllun 3 Pwynt Plaid Cymru i Adnewyddu ein Economi

Parhau i ddarllen

Rhowch y bonws o £500 i HOLL ofalwyr a staff cartrefi gofal

Parhau i ddarllen

“Miloedd yn disgyn drwy’r craciau” yn y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws, honna’r Blaid

Mae miloedd o bobl yn disgyn drwy’r craciau yng Nghynllun Cadw Swyddi Coronafeirws Llywodraeth y DG, dywed Plaid Cymru.

Parhau i ddarllen

Annog gwahanol driniaethau ac ymyriad cynharach i ysgafnhau pwysau Covid19 ar y GIG ac achub bywydau

Mae Plaid Cymru yn galw am ymyriad cynharach i adnabod cymhlethdodau Covid19 posib a thrin cleifion yn y gymuned fel rhan o’r arfogaeth yn erbyn Covid-19.

Parhau i ddarllen

Byddai mwy o brofi yn helpu i fynd i’r afael â’r diffyg CGP yn sector gofal cymdeithasol Cymru

Mae penaethiaid Gwasanaethau Cymdeithasol cynghorau Cymru wedi dweud wrth bennaeth GIG Cymru fod diffyg cyfarpar gwarchod personol yn y sector gofal yn cael ei waethygu trwy ddiffyg profion.

Parhau i ddarllen

Y frwydr yn erbyn Covid-19 yn cael hwb enfawr trwy ddylunio a chynhyrchu dyfais anadlu newydd yng ngorllewin Cymru i arbed bywydau

Mae uwch-ymgynghorydd yn Ysbyty Glangwili Caerfyrddin a chwmni o Rydaman wedi cynllunio dyfais i helpu cleifion Covid-19 mewn ysbytai i anadlu.

Parhau i ddarllen

Cyflwynwch Incwm Sylfaenol Cyffredinol fel ymateb i’r argyfwng coronafirws – Plaid Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi galw ar Lywodraeth y DG i ddatblygu Incwm Sylfaenol Cyffredinol i helpu i reoli effaith yr argyfwng coronafirws ar bobl yng Nghymru.

Parhau i ddarllen

Plaid yn annog Llywodraeth Cymru i ail-feddwl a chynyddu profion am Coronafirws

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price a’r llefarydd Iechyd Rhun ap Iorwerth AC heddiw wedi galw ar i Lywodraeth Lafur Cymru ddweud yn glir a fyddant yn cynyddu profion gwyliadwriaeth yng Nghymru fel ffordd o greu darlun llawnach o faint yr haint Coronafirws.

Parhau i ddarllen