Tudalennau wedi eu tagio "coronavirus"

Plaid yn annog Llywodraeth Cymru i ail-feddwl a chynyddu profion am Coronafirws

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price a’r llefarydd Iechyd Rhun ap Iorwerth AC heddiw wedi galw ar i Lywodraeth Lafur Cymru ddweud yn glir a fyddant yn cynyddu profion gwyliadwriaeth yng Nghymru fel ffordd o greu darlun llawnach o faint yr haint Coronafirws.

Parhau i ddarllen

'Rhowch fyfyrwyr meddygol ar lwybr cyflym' i ymdrin â phwysau Coronafirws ar y GIG, medd Arweinydd y Blaid Adam Price

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price y dylai myfyrwyr meddygol ar eu blwyddyn olaf gael ei rhoi ar ‘lwybr cyflym’ trwy eu cyrsiau fel y gallant weithio ar y rheng flaen mewn ysbytai i frwydro yn erbyn y clefyd Coronafirws.

Parhau i ddarllen