Tudalennau wedi eu tagio "economi"

Llywodraeth Lafur yn trin busnesau â “dirmyg”

Mae'r Llywodraeth Lafur yn trin busnesau Cymru â “dirmyg” drwy beidio â darparu digon o gefnogaeth a llwybr cliriach allan o'r cyfyngiadau symud, meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn datgelu cynlluniau ar gyfer asiantaeth datblygu economaidd newydd uchelgeisiol, Ffyniant Cymru

“Nid yw tlodi'n anochel – mae'n ddiffyg penderfyniad gwleidyddol” – Helen Mary Jones AS

Parhau i ddarllen

Cyllideb 2021: Rhaid i gynllun adfer amddiffyn swyddi ac ail-gydbwyso’r economi draw oddi wrth Lundain

Plaid Cymru yn annog y Canghellor i beidio ag ail-adrodd methiannau’r blynyddoedd llwm

Parhau i ddarllen

“Defnyddiwch arian dros ben i rewi’r dreth gyngor” – Cynlluniau ar gyfer diwygio’r drefn yn cael eu cyflwyno gan Plaid Cymru

Heddiw, mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS wedi cyflwyno ymrwymiad ei blaid i ddiwygio’r dreth gyngor pe bai’n ennill etholiad mis Mai, gan annog Llywodraeth bresennol Cymru yn y cyfamser i ddefnyddio ei chronfeydd dros ben i rewi’r dreth ar unwaith.

Parhau i ddarllen