Adam Price yn ysgrifennu at y Carwyn Jones yn annog Llywodraeth Cymru i gymryd safbwynt clir ar Brexit cyn bleidlais y Cynulliad

30219200567_30c66c2c7b_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Carwyn Jones yn dilyn cadarnhad ganddo yn y Senedd ddoe y caiff ACau bleidlais ystyrlon ar Gytundeb Ymadael Prif Weinidog y DG a gynhelir cyn y bleidlais yn San Steffan.

Dywedodd Mr Jones y byddai’r cynnig yn ystyried ‘yr angen i gael dewisiadau ar y bwrdd na fydd yn cau allan unrhyw opsiwn’.

Ategwyd pryderon Plaid Cymru yn dilyn sylwadau’r Prif Weinidog ar y BBC heddiw lle dywedodd y bydd y cynnig yn ceisio denu’r “gefnogaeth ehangaf bosib” ac y bydd yn cynnwys cyfeiriad at “bob dewis ar y bwrdd”.

Mewn llythyr at y Prif Weinidog, mynegodd arweinydd y Blaid Adam Price ei bryderon mai cynnig niwtral gaiff ei roi gerbron fydd yn gosod allan ddewisiadau yn hytrach na chynnig safbwynt clir Llywodraeth Cymru.

Dadleua Mr Price fod gan bobl Cymru hawl i wybod lle mae eu llywodraeth yn  sefyll ar faterion pwysicaf y dydd a bod dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i godi llais.

Dywed llythyr arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae natur amwys ac ansicr y geiriau hyn wedi peri i mi bryderu mai’r cyfan wnaiff Llywodraeth Cymru unwaith eto fydd rhoi cynnig niwtral gerbron, gan nodi’r dewisiadau sydd ar gael heb gymryd safbwynt clir.

“Dylai Llywodraeth Cymru ddatgan ei safbwynt yn glir ar dri phrif fater.

“Yn gyntaf oll, a ydych yn ffafrio i Gymru a’r DG gyfan aros ym Marchnad Sengl ac Undeb Tollau yr UE.

“Yn ail, dylai Llywodraeth Cymru ddatgan a yw yn credu y dylid ymestyn Erthygl 50 neu beidio.

“Yn drydydd, mae cwestiwn Pleidlais y Bobl. Mae gan y cyhoedd hawl i wybod a yw eich llywodraeth yn mynd ati yn ddiamwys i gefnogi’r cynnig penodol hwn.

“Fydd datganiadau diddrwg didda sy’n gwneud dim ond rhestru’r dewisiadau ddim yn ddigonol bellach. Nid yw llywodraethau’n cael eu hethol i fod yn wylwyr diduedd ar ddigwyddiadau hanesyddol; maent i fod i gymryd rhan weithredol yn eu llunio.

“Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru gynnig eglurder trwy gymryd safbwynt gwleidyddol clir ar faterion pwysicaf ein hoes.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.