Rhaid cymeryd pobl ifanc o ddifrif ar newid hinsawdd

33586647078_0298a8443f_k.jpg

Mae rhaid i wleidyddion ddechrau gwrando ar y genhedlaeth newydd a dechrau cymryd yr argyfwng newid hinsawdd o ddifrif. 

Dyma oedd neges yr aelod Cynulliad a’r gweindiog cysgodol dros yr amgylchedd Llyr Gruffydd wrth annerch cynhadledd wanwyn Plaid Cymru ym Mangor heddiw.

Talodd deyrnged i’r aelodau Senedd Ieuenctid sydd wedi bod ar flaen y gad yn y protesiadau diweddar gan gynnwys yr aelod Senedd Ieuenctid dros Delyn, Thomas Comber. 

Rhybuddiodd yn ei araith gallai canlyniadau diffyg gweithredu byd-eang arwain at newidiadau hirdymor a di-droi-nol. Colli ecosystemau, lefelau gwres peryglus, sychder, llifogydd a thlodi eithafol i filiynau o bobl ledled y byd – gan gynnwys Cymru. 

Meddai Llyr Gruffydd aelod Cynulliad gogledd Cymru a gweindiog cysgodol dros yr amgylchedd,

“Dwi wedi fy ysbrydoli'n fawr gan y don ddiweddar o blant a phobl ifanc sydd wedi codi o’u desgiau ysgol a mynd i brotestio am y ddiffyg gweithredu gan lywodraethau o gwmpas y byd ar newid yn yr hinsawdd. 

“Mae’r genhedlaeth newydd, o dan arweiniad pobl ysbrydoledig fel Greta Thunberg o Sweden, neu yn nes at adref Cai Phillips a Rhian Shilabeer sy’n aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru ac sydd wedi eu hethol oherwydd eu hymrywmiad i’r amgylchedd, yn dangos y ffordd i ni. Gadewch i ni wrando arnyn nhw. Fel y dywedodd Thomas Coomber, cynrychiolydd Delyn yn ein Senedd Ieuenctid: “...ni yw'r genhedlaeth nesaf, ac felly mae'n bwysig iawn bod ein lleisiau, ein barn a'n cwestiynau’n cael eu clywed.

 “Heb sôn am Brexit newid hinsawdd yw argyfwng ein hoes ni. Mae rhaid i hyn gael ei adlewyrchu ym mhopeth rym ni’n ei wneud.  Ac er fod y genhedlaeth nesaf wedi codi ei llais – y gwir yw - erbyn i’r genhedlaeth honno gael eu dwylo ar rym – mi fydd hi’n rhy hwyr. Mae’n disgyn ar ein hysgwyddau ni felly i weithredu.

“Mae amser yn rhedeg allan ac mae’n rhaid i ni wrando ar y bobl ifanc sy’n siarad allan a dechrau cymryd hyn o ddifrif – cyn iddi fynd rhy hwyr. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.