Llywodraeth Lafur yn methu eu targed ar amseroedd aros cancr eto

Rhun.jpg

Nid yw’r targed erioed wedi ei gyrraedd: Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth Cymru

Dengys ffigyrau newydd a gyhoeddwyd yr wythnos hon fod Llywodraeth Cymru unwaith eto wedi methu â chwrdd â’u targed amseroedd aros cancr.

Nid yw’r Llywodraeth Lafur erioed wedi cwrdd â’u targed amseroedd aros cancr, ac ni wnaeth y perfformiad wella na symud o gwbl llynedd.

Wrth wneud sylw am y ffigyrau newydd, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol Rhun ap Iorwerth:

“Unwaith eto, mae’r llywodraeth Lafur wedi methu eu targed ar ofal cancr. Dros dair blynedd yn ôl, addawodd y Prif Weinidog fod y targed ar fin ei gyrraedd, ac ers hynny, dirywio wnaeth perfformiad, ac nid oes unrhyw arwyddion y cyrhaeddir y targed fyth. Mae angen i bobl yr amheuir sy’n dioddef o gancr gael profion ynghynt a’u trin ynghynt os ydym am gynyddu cyfraddau goroesi. Fe ddylem o leiaf fod yn cyrraedd y cyfartaledd Ewropeaidd.

“Dyna pam yr ymrwymodd Plaid Cymru yn eu maniffesto i sicrhau fod cleifion yn cael diagnosis neu wybodaeth nad yw’r clefyd arnynt ymhen y 28 diwrnod a argymhellir, ac yr ydym wedi ymrwymo i weithredu argymhellion y tasglu cancr annibynnol.

“Gwaetha’r modd, dywedodd Llywodraeth Cymru nad ydynt yn cytuno â’r gweithwyr clinigol a’u bod yn credu na fyddai targed o’r fath o help – all rhywun ond dyfalu mai’r rheswm dros hyn yw yw na allodd y llywodraeth gyrraedd cymaint o’u targedau o’r blaen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.