Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i roi pwysau ar Tata cyn cyfarfod bwrdd allweddol

Adam_Price_med.jpg

“Nid dyma’r amser i dynnu'ch llygad oddi ar y bêl” rhybuddia Adam Price

Yn dilyn penderfyniad y DG i dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd, cynyddodd pwysigrwydd cyfarfod bwrdd Tata ar ddydd Gwener, medd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price.

Galwodd Adam Price ar Lywodraeth Cymru i wneud sylwadau cryf ar ran Cymru yn y cyfnod cyn cyfarfod y bwrdd ar ddydd Gwener, gan rybuddio ei bod yn bwysicach fyth cael prynwr i safleoedd Tata yng Nghymru.

Meddai Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price:

“Yn y cyfnod ansicr hwn yn dilyn y penderfyniad i dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd, dyma’r amser i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru i bwysleisio yn y modd cryfaf ar Tata i sicrhau prynwr i’w safleoedd yng Nghymru. Taflwyd economi Cymru i ansicrwydd, a chynyddodd pwysigrwydd cyfarfod bwrdd Tata, sydd yn digwydd ddydd Gwener.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig cefnogaeth ariannol i’r pryniant rheolwyr gan Excalibur, ac yr wyf yn gobeithio y cawn benderfyniad cadarnhaol o blaid y bid hwn fel bod gennym y cyfle gorau i sicrhau dyfodol tymor-hir y diwydiant dur yng Nghymru.
“Pan gynhelir cyfarfod y bwrdd ar ddydd Gwener, ryw’n gobeithio y bydd Ysgrifennydd y DG dros Fusnes, Menter a Sgiliau yno, ynghyd â chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru, i bledio achos Cymru. Nid dyma’r amser i adael i’ch sylw grwydro.”

Meddai Bethan Jenkins, AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru:

“Mae llawer mwy y gall Llywodraeth Cymru ei wneud eto o ran gweithio gydag Ewrop i achub ein diwydiant dur. Mae Plaid Cymru wedi dadlau ers misoedd fod arian Ewropeaidd penodol ar gael i gefnogi adeiladu pwerdy newydd ym Mhort Talbot, a fyddai’n gostwng biliau ynni y cwmni - gan wneud dur Cymru yn fwy cystadleuol - a thorri allyriadau ar yr un pryd.

“Gall hefyd gyrchu cyllid Horizon 2020 fyddai’n helpu i greu canolfan ymchwil a datblygu dur unswydd yng Nghampws Arloesedd newydd Prifysgol Abertawe. Nid oes gan yr un canolfan Y&D fel hyn yn y byd ffwrneisi chwyth ar safle’r cyfleuster, felly mae gwir gyfle i arwain y byd yma yng Nghymru - y cyfan mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru wneud yw manteisio i’r eithaf ar y cyfle hwn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.