'Angen galw'r Cynulliad yn ôl i drafod yr argyfwng dur' – Leanne Wood

LeanneDebate.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heno wedi galw am adalw’r Cynulliad Cenedlaethol er mwyn cydlynu ymateb gwleidyddol brys i'r newyddion fod Tata yn bwriadu gwerthu gwaith dur Port Talbot.

Galwodd Leanne Wood ar bob plaid yng Nghymru i roi eu gwahaniaethau gwleidyddol i'r neilltu ac i gydweithio er mwyn sicrhau dyfodol y safle ac, yn hanfodol, y miloedd o swyddi sydd yn y fantol.

Ychwanegodd hi tra bod newyddion o werthiant yn well na chau, roedd angen gweithredu brys i roi terfyn ar y risg a'r ansicrwydd ynghylch dyfodol gwaith dur Port Talbot.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Os yw'r adroddiadau fod Tata yn bwriadu gwerthu safle gwaith dur Port Talbot, mae angen i wleidyddion o bob plaid ac o fewn llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig gydweithio er mwyn sicrhau dyfodol y safle.

“Y flaenoriaeth nawr yw sicrhau prynwr dibynadwy er mwyn sicrhau fod y gweithwyr tra medrus ym Mhort Talbot yn gallu parhau i gynhyrchu dur o'r radd flaenaf.

“Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi torri ar hyn o bryd ond mae'n rhaid ei alw yn ôl er mwyn cydlynu ymateb gwleidyddol gan bob plaid yng Nghymru allai achub dyfodol y diwydiant hollbwysig hwn.

“Byddai colli'r safle yn ergyd erchyll i'r holl ddiwydiant ac i economi Cymru. Rydym yn parhau i fyw gydag effeithiau colli'r diwydiant glo yn yr wythdegau.

“Mae cael mwy o risg ac ansicrwydd yn annerbyniol. Mae'n rhaid i weithredu pellach fod yn bendant a rhagweithiol, ac mae'n rhaid i ni barhau i frwydro i eithaf ein gallu i amddiffyn gweithwyr Tata a'u swyddi. Maen nhw'n haeddu ein cefnogaeth.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.