Dylid dysgu hanes LDHT Cymru yn ein hysgolion

lgbtschool_J9aOnAx.jpg.750x400_q85_box-69_0_631_300_crop_detail.jpg

Mae gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros addysg a'r iaith Gymraeg, Sian Gwenllian AC, wedi galw i addysg am hanes Cymru mewn ysgolion gynnwys agweddau ar hanes LDHT Cymru.

Chwefror yw mis hanes LHDT yn y Deyrnas Unedig.

Mae adroddiad athrawon Stonewall (2014) yn dangos bod mwy na thraean (37 y cant) o staff ysgolion cynradd yng Nghymru yn dweud nad yw eu hysgol yn caniatáu iddynt ddysgu am faterion lesbiaidd, hoyw a deurywiol ac nid yw bron i hanner (47 y cant) hyd yn oed yn gwybod os oes caniatád iddyn nhw wneud.

Meddai Sian Gwenllian AC a gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros addysg a'r Gymraeg,

"Yn fuan byddwn yn gweld y drafft gyntaf o gwricwlwm addysg newydd Llywodraeth Cymru ac yn rhan o hwnnw bydd addysg berthnasau a rhywioldeb newydd. Rhaid i hanes LDHT Cymru fod yn rhan o'r cwricwlwm newydd hwnnw. Mae angen addysg LDHT ond mae angen hanes LDHT Cymru hefyd.

"Rwyf eisoes wedi galw ar y Gweinidog Addysg i wneud addysgu hanes Cymru yn ofyniad statudol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru ac i'w chynnwys ar wyneb bil y cwricwlwm newydd. Rhaid i hanes Cymru gynnwys yr holl hanes - gan gynnwys hanes LDHT Cymru.

"O Cranogwen, Gloria Jenkins a Jan Morris i Terrence Higgins, John Davies a Wena Parry, mae hanes LDHT Cymru mor gyfoethog ac yw'n lliwgar. Mae'r rhain i gyd yn unigolion sydd wedi llunio hanes Cymru ac mae'n rhaid ei drosglwyddo i'n cenhedlaethau nesaf.

"Mae'r Alban eisoes ar y blaen yn Ewrop o ran gweithredu addysg gynhwysol LDHT diolch i lwyddiant  ymgyrch Tie. Mae'n rhaid bod gofyniad deddfwriaethol i addysg gynhwysol LDHT gael ei chyflwyno ym mhob ysgol yng Nghymru ynghyd â hyfforddiant pwrpasol am ddim i athrawon sy'n canolbwyntio'n benodol ar faterion LHDT ac ar fwlio homoffobaidd.

"Rhaid i gwricwlwm newydd Cymru fod yn adlewyrchol ac yn gynrychioliadol o'n holl ddinasyddion.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.