Hyfforddwch Gymorthyddion Dysgu gyda gradd i ddod yn athrawon

Bydd Ysgrifennydd Addysg cysgodol Plaid Cymru Llŷr Gruffydd heddiw yn datgelu cynlluniau i hyfforddi cymorthyddion dysgu profiadol a hynod fedrus i ddod yn athrawon.

 

Wrth annerch Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llangollen, bydd Llŷr Gruffydd AC yn cyhoeddi’r polisi hwn a fwriadwyd i gyfrannu tuag at ymdrin â’r argyfwng sydd ar y gorwel o ran recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.

Yr haf diwethaf, dangosodd ffigyrau Llywodraeth Cymru fod eu targed am nifer y darpar- athrawon uwchradd wedi ei golli o draen yn 2015/16. Yr oedd nifer yr hyfforddeion cynradd hefyd yn is na’r targed.

Yn 2016/17, yr oedd 26,172 o athrawon cymwys mewn swydd ledled Cymru, 697 yn llai na phum mlynedd yn ôl, a 2,022 yn llai na deng mlynedd yn ôl.

Cynyddodd niferoedd y Cymorthyddion Dysgu, gyda 15,864 o Gymorthyddion Dysgu a Chymorthyddion Dysgu Lefel Uwch mewn swydd yn 2016/17, 1,327 yn fwy na phum mlynedd yn ôl.

Yn ôl y Cyngor Gweithlu Addysg, mae gan tua 3,144 o Gymorthyddion Dysgu raddau.

Mae disgwyl i’r Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Addysg, Llŷr Gruffydd ddweud:

"Mae argyfwng ar y gorwel o ran recriwtio a chadw athrawon yn ysgolion Cymru.

“Rydym wedi gweld effeithiau prinder meddygon ar GIG Cymru, ac oni fyddwn yn gweithredu yn awr, ein hysgolion fydd nesaf.

“Mae gennym eisoes gronfa o unigolion hynod fedrus a chymwys yn gweithio yn y dosbarth fel Cymorthyddion Dysgu.

“Bydd ein polisi yn caniatáu iddynt ennill Statws Athrawon Cymwys yn y swydd.

“Gall Cymorthyddion Dysgu sydd eisoes wedi eu haddysgu i lefel gradd yn gallu gwneud cais am lefydd ar gynllun hyfforddi unswydd, a gyflwynir gan ddarparwyr Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon.

“Bydd hyd a dwysedd yr hyfforddiant yn dibynnu ar berthnasedd eu cymwysterau presennol, eu sgiliau a’u profiad.

"Byd dhyn yn rhan o gynllun Plaid Cymru i sicrhau gweithlu addysg digonol, sydd â sgiliau uchel ac sydd wedi eu symbylu.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.