Adam Price yn cyhuddo Tesco of gamarwain eu staff yn dilyn e-bost mewnol

00_Adam_Price_AC.jpg

Dylai Llywodraeth Cymru enwi a chywilyddio cwmnïau sy’n methu â chyrraedd safonau

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price, wedi lleisio pryderon ynghylch y driniaeth siabi a dderbyniodd staff yng nghanolfan alw Tesco yng Nghaerdydd. Datgelodd Adam Price AC e-bost mewnol a anfonwyd at aelodau staff ym mis Medi 2016 yn eu sicrhau nad oes perygl i’w swyddi tra bod prydles yr adeilad yn ei le. Noda’r e-bost na fydd y brydles yn dod i ben tan 2020.
Dywedodd Adam Price ei bod yn glir fod Tesco wedi camarwain gweithwyr yng Nghaerdydd, a galwodd ar Lywodraeth Cymru i ddwyn pwysau ar archfarchnadoedd, gan gynnwys enwi a chywilyddio’r troseddwyr.
Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price:
“Mae Tesco wedi trin eu gweithlu teyrngar yn wael iawn, ac y mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu i amddiffyn y staff.
“Mae gen i e-bost yn fy meddiant a anfonwyd gan aelod o staff Uwch-Reoli Tesco ym mis Medi llynedd yn awgrymu’n glir wrth y gweithlu nad oedd perygl i’w swyddi tra bod prydles yr adeilad yn ei le – tan 2020.
“Mae’n amlwg fod Tesco wedi camarwain y gweithwyr hyn – a gall llawer ohonynt fod wedi gwneud penderfyniadau pwysig am eu dyfodol ar sail y wybodaeth hon. Nid yw ymddygiad fel hyn yn dderbyniol gan gyflogwr cyfrifol.
“Mae arbenigwyr wedi awgrymu y dylai Llywodraeth Cymru ddwyn pwysau ar gwmnïau mawr megis archfarchnadoedd i’w herio i wneud y peth iawn i’w gweithwyr a’u cyflenwyr. Dylai Llywodraeth Cymru enwi a chywilyddio Tesco fel cwmni sydd wedi cam-drin gweithwyr, a dylid anwybyddu’r cwmni os byddant yn parhau i fradychu’r gefnogaeth deyrngar a gawsant gan weithwyr a chwsmeriaid o Gymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.