Plaid yn rhybuddio ASau Llafur - peidiwch â helpu Johnson i gyflwyno ‘Thatcheriaeth ar steroidau’

WhatsApp_Image_2019-03-15_at_11.25.55_AM.jpeg

Dylai ASau Llafur sy’n pleidleisio dros gytundeb honedig Boris Johnson ar Brexit gael eu troi allan o’u plaid, meddai Jonathan Edwards AS Plaid Cymru.

Gyda’r niferoedd bron yn gytbwys ar gyfer pleidlais hollbwysig yfory ar gytundeb honedig Boris Johnson ar Brexit, mae pryder y gallai ASau Llafur weithio gyda’r Llywodraeth Geidwadol i gyflwyno Brexit.

Mae Plaid Cymru wedi gweithio gyda’r gwrthbleidiau eraill, gan gynnwys Llafur, i bleidleisio yn erbyn cytundebau Brexit blaenorol ac i atal ymadael o’r UE heb gytundeb EU.

Cyn y bleidlais yfory, dywedodd Mr Edwards, petai pleidleisiau Llafur yn gwthio’r cytundeb dros y llinell, eu bai hwy fydd yn gymaint â’r Torïaid.

Meddai Jonathan Edwards AS:

“Fyddai’r un AS yn ei iawn bwyll yn pleidleisio ei wneud ei etholwyr yn dlotach: dyna fyddai effaith pleidleisio dros y cytundeb hwn.

“Mae’n agor y drws  i gytundebau masnach yn y dyfodol fydd yn dwyn i mewn y GIG ac y mae hyd yn oed yn wannach na’r cytundeb diwethaf ar safonau bwyd, hawliau gweithwyr a gwarchod yr amgylchedd. Os mai pleidleisiau Llafur sy’n rhoi buddugoliaeth i’r Prif Weinidog ddydd Sadwrn, dylid eu troi allan o’r blaid yn syth. Byddai fel pleidleisio dros Thatcheriaeth ar steroidau.

“Mae chwit-chwatrwydd Llafur dros gefnogi Pleidlais y Bobl neu beidio yn parhau i greu tryblith i’r sawl ohonom sy’n credu mewn dyfodol Ewropeaidd i’n cenhedloedd. Mae’r syniad y gall pleidleisiau Llafur sy’n rhoi buddugoliaeth i Boris Johnson mor drist, ond eto, nid yw’n syndod.

“Byddant hwy mor euog â’r Ceidwadwyr os mai eu cefnogaeth hwy wnaiff gyflwyno’r cytundeb Brexit ofnadwy hwn, y gwyddom ni fydd yn costio’u swyddi a’u cyflogau i bobl.”


Dangos 1 ymateb

  • Benjamin O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-10-18 19:11:08 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.