Cost Brexit yn dechrau taro pocedi’r Cymry

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Sylwadau Steffan Lewis AC ar arolwg Siambrau Masnach Prydain

Mae Steffan Lewis AC, Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, heddiw wedi ymateb i arolwg diweddaraf Siambrau Masnach Prydain a ganfu fod 68% o fusnesau yn disgwyl i gwymp yng ngwerth Sterling gynyddu sylfaen eu costau yn y flwyddyn i ddod a bod 54% o gwmnïau yn disgwyl gorfod codi prisiau eu cynhyrchion a’u gwasanaethau dros y 12 mis nesaf.

Dywedodd Steffan Lewis AC, Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol:

“Pan bleidleisiodd mwyafrif o bobl yng Nghymru i adael yr UE llynedd, nid pleidleisio a wnaethant i chwalu ein heconomi, difrodi ein busnesau, na cholli swyddi. Nid yw Brexit hyd yn oed wedi digwydd eto, ond dengys yr arolwg hwn gan Siambrau Masnach Prydain fod nifer sylweddol o fusnesau yn y DG eisoes yn teimlo cwymp yng ngwerth y bunt.

“Wedi tanio Erthygl 50, bydd blynyddoedd o ansicrwydd yn y marchnadoedd. Gyda thros hanner y busnesau a ymatebodd i’r arolwg yn dweud eu bod yn disgwyl gorfod codi prisiau eu cynhyrchion a’u gwasanaethau dros y 12 mis nesaf, mae cost Brexit yn mynd i ddechrau cael ei deimlo ym mhocedi pobl.

“Fydd Plaid Cymru ddim yn cefnogi Brexit caled sydd yn debygol o osod tariffau masnach a rhwystrau rheoleiddiol newydd drud ar fusnesau sy’n masnachu gyda gweddill Ewrop. Mae torri Prydain ymaith oddi wrth ein cymdogion agosaf, a chyfnewid cysylltiadau masnachu presennol am addewid o gytundebau masnachu dychmygol gyda gwledydd ym mhen draw’r byd, yn fyrbwylltra economaidd.

“Dywedodd Plaid Cymru yn glir mai parhau i gymryd rhan yn y farchnad sengl yw’r ffordd orau i ddiogelu dyfodol Cymru. Rhaid i ni flaenoriaethu economi Cymru a pheidio gadael i San Steffan ddewis setliad Brexit sy’n rhoi ideoleg dros gadw Cymru mewn busnes.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.