Yr unig reswm mae San Steffan yn cofio fod ein cenedl yn bodoli yw oherwydd Plaid Cymru, Adam Price

EC 2019: Arweinydd y Blaid yn dweud y bydd San Steffan yn gwrando ar Gymru os etholir mwy o ASau Plaid Cymru

“Mae un wythnos ar ôl i wneud i Gymru gyfrif i San Steffan” dywedodd Adam Price AC o Blaid Cymru wrth i Etholiad Cyffredinol y DG nesáu.

Dywedodd Mr Price mai prin fod Cymru’n cael ei chrybwyll, gan dynnu sylw at y Cytundeb Ymadael a’r dadleuon diweddar rhwng Boris Johnson a Jeremy Corbyn. 

Safodd y Blaid ar faniffesto sydd yn cynnwys cynllun radical o fuddsoddiad gwyrdd gwerth £20biliwn i Gymru ac yn cefnogi symudiadau i gynnal refferendwm Llais Terfynol ar aelodaeth y DG o’r UE, lle byddai’r Blaid yn ymgyrchu dros Aros. 

Dywedodd Adam Price

“Rhywbeth sy’n cael ei ystyried yn ymylol, os o gwbl, yw Cymru i ddwy brif blaid San Steffan. Yr unig reswm maent yn cofio fod ein cenedl yn bodoli yw oherwydd Plaid Cymru. 

“Ddydd Iau nesaf, mae gennym gyfle i achosi newid i safle Cymru yn San Steffan nas gwelwyd erioed o’r blaen, trwy ethol y nifer uchaf erioed o ASau Plaid Cymru. Gorfodir y fantol i bwyso o blaid ein cenedl os gwnawn ethol ASau sy’n peri bod llais Cymru’n cael ei glywed yn San Steffan. 

“O’r Cytundeb Ymadael i’r dadleuon etholiadol rhwng Boris Johnson a Jeremy Corbyn, prin fod Cymru wedi ei chrybwyll unwaith. Mae’r ffordd i unioni hynny yn syml – gwneud iddynt dalu sylw a gwrando ar ein cenedl trwy bleidleisio dros Blaid Cymru. 

“Wythnos sydd ar ôl i wneud i Gymru gyfrif yn San Steffan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.