Rhaid i Lywodraeth y DG atal uniad Dur Tata-ThyssenKrupp

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth San Steffan i atal uniad Dur Tata -ThyssenKrupp oni roddant addewidion pendant am ddyfodol tymor hir gwaith Port Talbot.

Mae AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards AS, wedi annog y llywodraeth i gwrdd â dau gyn-gystadleuydd, Excalibur a dur Liberty, sydd bellach wedi uno i wneud bid am Tata, ac ymyrryd os aiff yr uno arfaethedig â ThyssenKrupp rhagddo oni cheir addewidion pendant am ddyfodol Port Talbot yn y tymor hir.

Gwnaeth yr AS Plaid Cymru ddefnyddio dadl yn Neuadd San Steffan heddiw i rybuddio am record ThyssenKrupp, a gyhoeddodd yn Awst eleni gynllun llym newydd i dorri costau yn eu gweithfeydd Ewropeaidd trwy gau cyfres o weithfeydd. Gwnaeth Mr Edwards bwyso fod busnes strip Dur Tata ym Mhort Talbot heddiw yn gwneud elw ac yn gwneud yn well na’r lefelau uchelgeisiol a dargedwyd yn y cynllun trawsnewid lleol a gynigiwyd pan oedd yr argyfwng ar ei waethaf, ond a wrthodwyd gan fwrdd Tata ym Mumbai am fod yn ‘rhy uchelgeisiol’.

Dywedodd AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

“Mae busnes strip Dur Tata ym Mhort Talbot heddiw yn gwneud elw ac yn gwneud yn well o lawer na’r targed uchelgeisiol a gynigiwyd pan oedd yr argyfwng ar ei waethaf - targedau a wrthodwyd gan fwrdd Tata ym Mumbai am fod yn rhy uchelgeisiol. Mae hyn yn llwyddiant anhygoel gan y gweithwyr dur a phawb oedd yn rhan o’r peth.

“Mae pryderon, er hynny, y gallai llyfrau archeb y diwydiant waethygu y flwyddyn nesaf, sydd yn arwydd eto mor ansefydlog yw’r diwydiant a’r ffaith y gallai’r argyfang nesaf ddod yn gynt na’r disgwyl. Nid dyma’r amser i lywodraethau San Steffan na Chaerdydd orffwys ar eu rhwyfau.

“Mae adroddiad gan Brifysgol Abertawe yn dangos y gall Port Talbot gael dyfodol hyfyw unwaith iddo fod yn nwylo perchennog gyda gweledigaeth tymor-hir, a fydd yn ymrwymo i newid trawsnewidiol, ac a fydd yn buddsoddi yn hynny.

“Un peth sy’n sicr am ddyfodol Port Talbot, a hynny yw fod yr uno arfaethedig â ThyssenKrupp yn fygythiad gwirioneddol i ddyfodol Port Talbot. Nid dyma’r perchennog ymrwymedig gyda gweledigaeth sydd ar Port Talbot ei angen.

“Mae ThyssenKrupp eisoes wedi cyhoeddi cynllun newydd llym o dorri costau ar gyfer eu gwaith, seiliedig ar gau gweithfeydd, ac fel y dywedodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe, ‘gallai Port Talbot ddod yn aberth cyfleus iddynt’. Mae’n fater o bryder mawr i mi fod Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi dweud fod yr uno arfaethedig yn ‘galonogol’. Dyw e ddim, ac fe ddylai Ysgrifennydd Gwladol Cymru wybod hynny.

“Mae’r newyddion diweddar fod y ddau gyn-gystadleuydd Excalibur a Dur Liberty wedi dod at ei gilydd i’w groesawu. Byddai’r bid yn trawsnewid gwaith Port Talbot gan ei alluogi i ailgyrchu gwastraff dur, a chynyddu gallu’r gwaith i ymdopi â newidiadau ac ansefydlogrwydd yn y farchnad.

“Rhaid i Lywodraeth y DG gytuno i gwrdd â chynrychiolwyr bid Excalibur-Liberty a rhoi ymrwymiad i’r gweithwyr dur na fyddant yn caniatáu i uniad ThyssenKrupp fynd rhagddo heb warant am ddyfodol gwaith Port Talbot yn y tymor hir.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.